حسابداری تیزپرداز نسخه حقوق و دستمزد

با خرید این محصول شما می توانید تا 40 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 40 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 40,000 ریال.


محصول جدید

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد

 • نصب سريع و آسان با قابليت نصب بروی Windows8, Windows7, Windows XP ,Windows Vista
 • كاربري راحت و آسان با آموزش در همه قسمت هاي برنامه بصورت متنی
 • امکان استفاده از كيبورد جهت سهولت و بالابردن سرعت كار با نرم افزار
 • وجود کلیدهای کاربردی برای سرعت بخشیدن به عملكرد كاربر
 • امکان ثبت اطلاعات شركت و يا سازمان استفاده كننده از نرم افزار
 • امكان اختصاص عوامل حقوقی شامل مزایا و کسورات و ... با تنظيمات و تعداد دلخواه براي شركت و يا سازمان استفاده كننده نرم افزار(10آيتم پيش فرض)
 • امکان معرفی تقویم اجرایی (تعطیلات)
 • امكان معرفي و ثبت اطلاعات كارگاه ها به تعداد دلخواه و با برنامه كاري  و آيتم هاي حقوقي مختص هر كارگاه
 • امكان مشاهده تعطیلی های كارگاه (با انتخاب كد كارگاه) و حذف و اضافه و تغییر مشخصه روز تعطیلی ها
 • ثبت اطلاعات شخصي و استخدامي كاركنان هر كارگاه و اختصاصي كردن برنامه كاري و عوامل حقوقی براي هر كارمند عضو كارگاه
 • ثبت انواع مرخصی (استحقاقی ، استعلاجی و بدون حقوق ) برای هر کارمند
 • امکان مشاهده ايام هفته و ساعت شروع و پايان كار پرسنل طبق برنامه كاري در فرم مرخصی
 • امکان محاسبه و بازخريد مرخصي استحقاقی استفاده نشده پرسنل در زمان دلخواه
 • امکان ثبت انواع وام به همراه تعریف کارمزد و تعداد اقساط برای هر کارمند و تسویه وام ها به صورت خودکار در برنامه
 • امکان ثبت کارکرد به دو صورت : 1- ماهانه(مناسب برای كارمندان با مبنای حقوق ماهانه و روزانه) 2- روزانه(مناسب برای كارمندان با مبنای حقوق روزانه یا ساعتی)
 • امکان دریافت اطلاعات کارکرد از دستگاههای حضور و غیاب توسط فایلهای Excel و Text
 • محاسبه حقوق برای هر كارمند یا هر کارگاه و یا همه کارکنان به صورت دلخواه و امکان برگشت از حقوق
 • امكان ايجاد فایل بيمه و بانک
 • امکان معرفی كاربران به تعداد نامحدود با سطح دسترسی متفاوت و رمزگذاری جهت ورود به برنامه
 • امکان مشاهده عملکردهای انجام شده توسط کاربر مورد نظر و جستجو با مشخصات دلخواه
 • امکان تغییر کاربر بدون خروج از برنامه
 • امکان پشتیبان گیری از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی و امکان بازگرداني
 • تهیه فايل پشتیبانی با حجم بسیارکم
 • امكان چاپ گزارشات و اطلاعات با کلیه چاپگرها و امکان فکس مستقیم گزارشها
 • امکان پرینت نمونه فرم خام اطلاعات کارکنان و قرارداد
 • امکان گزارش گیری فردي و جمعي به تفکیک هر ماه و يا کل ماههای سال
 • وجود گزارشات متنوع و كاربردي از جمله :
 • كاركردها و ريزكاركردها،مرخصي ها و ريزمرخصي ها، وام ها و ريزوام ها، ليست حقوق و ريزآيتم هاي حقوقي ،فيش حقوق ،ليست حقوق واريز به بانك
 • گزارش اطلاعات شخصی و استخدامی کارکنان به تفکیک هر کارگاه
 • قابلیت اتصال به حسابداری تیزپرداز و انتقال اطلاعات اشخاص معرفی شده در آن به نرم افزار حقوق و دستمزد
 • قابلیت انتقال حقوق محاسبه شده به حسابداری تیزپرداز و ثبت سند هزینه حقوق مربوط به آن به صورت خودکار

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

حسابداری تیزپرداز نسخه حقوق و دستمزد

حسابداری تیزپرداز نسخه حقوق و دستمزد

امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد

 • نصب سريع و آسان با قابليت نصب بروی Windows8, Windows7, Windows XP ,Windows Vista
 • كاربري راحت و آسان با آموزش در همه قسمت هاي برنامه بصورت متنی
 • امکان استفاده از كيبورد جهت سهولت و بالابردن سرعت كار با نرم افزار
 • وجود کلیدهای کاربردی برای سرعت بخشیدن به عملكرد كاربر
 • امکان ثبت اطلاعات شركت و يا سازمان استفاده كننده از نرم افزار
 • امكان اختصاص عوامل حقوقی شامل مزایا و کسورات و ... با تنظيمات و تعداد دلخواه براي شركت و يا سازمان استفاده كننده نرم افزار(10آيتم پيش فرض)
 • امکان معرفی تقویم اجرایی (تعطیلات)
 • امكان معرفي و ثبت اطلاعات كارگاه ها به تعداد دلخواه و با برنامه كاري  و آيتم هاي حقوقي مختص هر كارگاه
 • امكان مشاهده تعطیلی های كارگاه (با انتخاب كد كارگاه) و حذف و اضافه و تغییر مشخصه روز تعطیلی ها
 • ثبت اطلاعات شخصي و استخدامي كاركنان هر كارگاه و اختصاصي كردن برنامه كاري و عوامل حقوقی براي هر كارمند عضو كارگاه
 • ثبت انواع مرخصی (استحقاقی ، استعلاجی و بدون حقوق ) برای هر کارمند
 • امکان مشاهده ايام هفته و ساعت شروع و پايان كار پرسنل طبق برنامه كاري در فرم مرخصی
 • امکان محاسبه و بازخريد مرخصي استحقاقی استفاده نشده پرسنل در زمان دلخواه
 • امکان ثبت انواع وام به همراه تعریف کارمزد و تعداد اقساط برای هر کارمند و تسویه وام ها به صورت خودکار در برنامه
 • امکان ثبت کارکرد به دو صورت : 1- ماهانه(مناسب برای كارمندان با مبنای حقوق ماهانه و روزانه) 2- روزانه(مناسب برای كارمندان با مبنای حقوق روزانه یا ساعتی)
 • امکان دریافت اطلاعات کارکرد از دستگاههای حضور و غیاب توسط فایلهای Excel و Text
 • محاسبه حقوق برای هر كارمند یا هر کارگاه و یا همه کارکنان به صورت دلخواه و امکان برگشت از حقوق
 • امكان ايجاد فایل بيمه و بانک
 • امکان معرفی كاربران به تعداد نامحدود با سطح دسترسی متفاوت و رمزگذاری جهت ورود به برنامه
 • امکان مشاهده عملکردهای انجام شده توسط کاربر مورد نظر و جستجو با مشخصات دلخواه
 • امکان تغییر کاربر بدون خروج از برنامه
 • امکان پشتیبان گیری از برنامه به صورت اتوماتیک و دستی و امکان بازگرداني
 • تهیه فايل پشتیبانی با حجم بسیارکم
 • امكان چاپ گزارشات و اطلاعات با کلیه چاپگرها و امکان فکس مستقیم گزارشها
 • امکان پرینت نمونه فرم خام اطلاعات کارکنان و قرارداد
 • امکان گزارش گیری فردي و جمعي به تفکیک هر ماه و يا کل ماههای سال
 • وجود گزارشات متنوع و كاربردي از جمله :
 • كاركردها و ريزكاركردها،مرخصي ها و ريزمرخصي ها، وام ها و ريزوام ها، ليست حقوق و ريزآيتم هاي حقوقي ،فيش حقوق ،ليست حقوق واريز به بانك
 • گزارش اطلاعات شخصی و استخدامی کارکنان به تفکیک هر کارگاه
 • قابلیت اتصال به حسابداری تیزپرداز و انتقال اطلاعات اشخاص معرفی شده در آن به نرم افزار حقوق و دستمزد
 • قابلیت انتقال حقوق محاسبه شده به حسابداری تیزپرداز و ثبت سند هزینه حقوق مربوط به آن به صورت خودکار

alexa

بالا