شامل پک های از مجموعه نرم افزارهای مهندسی

مجموعه نرم افزار مهندسی 

37 محصول وجود دارد.
در هر صفحه
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای فیزیک و نجوم

270,000 ریال 300,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای برق(الکترونیک)

0 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای ریاضیات و آمار

270,000 ریال 300,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای برق(مخابرات)

270,000 ریال 300,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای کامپیوتر(برنامه نویسی)

270,000 ریال 300,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای رباتیک

270,000 ریال 300,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای کامپیوتر(شبکه های کامپیوتر)

270,000 ریال 300,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای تخصصی هوا و فضا

270,000 ریال 300,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای تخصصی مکانیک(جامدات)

270,000 ریال 300,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای تخصصی مکانیک(سیالات)

270,000 ریال 300,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای تخصصی صنایع مدیریت

198,000 ریال 220,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

مجموعه نرم افزارهای تخصصی مواد و متالوژی

270,000 ریال 300,000 ریال -10%
مشاهده سریع
نمایش 1 - 12 از 37 مورد

بالا