نرم افزار آموزشی به صورت مالتی مدیا کتابهای درسی

آموز ش کتابهای درسی 

6 محصول وجود دارد.
0 دیدگاه

کلیه دروس اول ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید5 کتاب اول دبستان شامل : ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن به صورت چند رسانه ای

166,500 ریال 185,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

کلیه دروس دوم ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید6 کتاب دوم دبستان شامل : ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن-هدیه های آسمانی به صورت چند رسانه ای

166,500 ریال 185,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

کلیه دروس سوم ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید7 کتاب سوم دبستان شامل :ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن- هدیه های آسمانی-مطالعات اجتماعی به صورت چند رسانه ای

166,500 ریال 185,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

کلیه دروس چهارم ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید7 کتاب سوم دبستان شامل :ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن- هدیه های آسمانی-مطالعات اجتماعی به صورت چند رسانه ای

166,500 ریال 185,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

کلیه دروس پنجم ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید7 کتاب سوم دبستان شامل :ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن- هدیه های آسمانی-مطالعات اجتماعی به صورت چند رسانه ای

166,500 ریال 185,000 ریال -10%
مشاهده سریع
0 دیدگاه

کلیه دروس ششم ابتدایی بر اساس سرفصل سال تحصیلی 94-93 و کتاب های جدید9 کتاب ششم دبستان شامل : ریاضی-علوم-بخوانیم-بنویسیم-قرآن- هدیه های آسمانی-مطالعات اجتماعی-کاروفناوری-تفکروپژوهش به صورت چند رسانه ای

166,500 ریال 185,000 ریال -10%
مشاهده سریع
نمایش 1 - 6 از 6 مورد

بالا