امرتاد از کسانی که دارای تخصص های زیر با شند دعوت به همکاری به عمل می آورد

برنامه نویس وب php , mysql

تسلط کامل به cms  و prestashop

تسلط کامل به فوتوشاب

بازاریاب اینترنتی


بالا