امتیاز وفاداری یک سیستم تخفیف دهی برای تبدیل امتیازات خرید مشتری به بن تخفیف است

در این سیستم شما میتوانید امتیازاتی که از خرید های خود از فروشکاه امرتاد جمع آوری نموده اید را در حساب خود نزد امرتاد تبدیل به بن تخفیف نمائید و در خرید های بعدی استفاده نمائبد

مدت استفاده از این بن تخفیف یک سال می باشد

هر 10000 تومان یک امتیاز محاسبه می شود  و هر یک امتیاز  100 تومان تخفیف در خرید های بعدی میگیرید


بالا