printer Locxess L1 pro

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


محصول جدید

پرینتر سه بعدی دو نازل Locxess L1 pro

دو نازل شگفتی دوگانه

اکنون با دو اکسترودر می توانید 

* دو جسم را در یک پرینت با رنگهای مختلف چاپ کنید

* استفاده از یک نازل برای پر کردن و ساپورت گذاری

* پرینت یک جسم دو رنگ

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

0 ریال

جزئیات

tasme

l1

Screen Shot 2015 06 24 at 2.00.59 AM

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

printer Locxess L1 pro

printer Locxess L1 pro

پرینتر سه بعدی دو نازل Locxess L1 pro

دو نازل شگفتی دوگانه

اکنون با دو اکسترودر می توانید 

* دو جسم را در یک پرینت با رنگهای مختلف چاپ کنید

* استفاده از یک نازل برای پر کردن و ساپورت گذاری

* پرینت یک جسم دو رنگ

alexa

بالا