آموزش Excel 2013

ارزان شد!
آموزش Excel 2013

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

آموزش اکسل 2013

162,000 ریال

-10%

180,000 ریال

جزئیات

نگاهی به برنامه و آشنایی با EXCEL
آشنایی با محیط برنامه
آشنایی با کاربرگها
نکاتی در رابطه با کاربرگها
مرور سلولهای کاربرگ
ذخیره داده ها در برنامه اکسل
باز نمودن پوشه های قبلی
استفاده از کاربرگ
انتخاب چند ستون و ردیف در برنامه
اطلاعات و داده ها
ورود اطلاعات
اعمال تراز بندی به داده ها
کوچک کردن متن برای جاگرفتن در سلولها
اعمال بزرگنمایی وکوچک نمایی در مورد کار برگ ها
انتخاب یک سلول با استفاده از دستور goto
امکانات دیگر موجود در برنامه برای درج اطلاعات
داده های عددی در متن
درج نمادهای خاص در کاربرگ
لغو اطلاعات ورودی و ویرایش اطلاعات
مدیریت بر روی کاربرگها
مقدمه
اضافه و حذف نمودن کاربرگ از یک کتابچه کار
حفاظت از کاربرگ ها در Excel
تقسیم پنجره نمایش کاربرگ به پنجره های کوچک
تثبیت پنجره های تقسیم شده
استفاده از گزینه customviews
مدیریت چند کتابچه کار
مرتب نمودن پنجره های کار
باز کردن چند پنجره برای یک کتابچه کار
حفاظت از کتابچه های کار
استفاده از گزینه allowuserstoeditranges
ویرایش کاربرگها
ویرایش کاربرگ و انجام عملیات کپی بریدن و چسباندن
استفاده از قابلیت pastespecial
انتقال و کپی موضوعات با استفاده از ماوس
درج و حذف ستونها
درج ستون و ردیف
درج و حذف سلول با استفاده از ماوس
استفاده از قابلیت clear در محیط اکسل
لغو عملیات قبلی و اجرای دوباره عملیات لغو شده
ویرایش و ایجاد چند کاربرگ
پر کردن یک دامنه در حالت دسته بندی کاربرگها
استفاده از قابلیت fill در برنامه
راههای جستجوی اطلاعات
جستجوی اطلاعات درج شده در کاربرگها
قابلیت درج کاراکترهای Wildcard برای جستجو
استفاده از قابلیت جایگزینی
امکان تصحیح املای کلمات
قالب بندی در حین عملیات تایپ
واگذاری عملیات تایپ به برنامه اکسل
بازبینی املای لغات در اکسل
حسابرسی کاربرگ ها
قالب بندی کاربرگها در اکسل
آشنایی با امکان formatpainter در برنامه
اعمال قالب بندی های خاص در رابطه با جداول
اجرای قالب بندی در حین انجام عملیات تایپ
قالب های موجود در برنامه اکسل
قالب بندی اعداد
قالب بندی براساس حالت currency
استفاده از قالب بندی accunting
استفاده از قالب بندی date
استفاده از قالب بندی time
استفاده از قالب بندی درصد
قالب بندی کسری اعداد
قالب بندی مقادیر علمی
قالب بندی text
استفاده از قالب های ویژه
سفارشی نمودن حاشیه های سلول
ادغام سلولهای یک کاربرگ در هم
اجرای قالب بندی پیشرفته درکاربرگها
قالب بندی با استقاده از شیوه ها
اعمال قالب بندی در رابطه با سلولهای کاربرگ
مشخص نمودن شیوه ها توسط یک نمونه
اضافه نمودن توضیحات به سلولهای کاربرگ
استفاده از گزینه gotospecial
یکی کردن کاربرگها
ابزار های ترسیم
استفاده از ابزارهای ترسیم
تراز بندی اشکال
گروه بندی اشکال
تغییراندازه اشکال ترسیمی
فرمول نویسی در برنامه اکسل
ارجحیت های موجود دراکسل درمحاسبه فرمولهای درج شده
استفاده از مراجع سلولهای کاربرگ در امر فرمول نویسی
مراجع نسبی و مطلق و ترکیبی در برنامه اکسل
ویرایش در فرمولهای ورودی به برنامه
برخورد برنامه با متون عددی در فرمول ها
استفاده از توابع در برنامه اکسل
زبان طبیعی در فرمول نویسی برنامه اکسل
جابجایی مابین نواحی نامگذاری شده با استفاده از goto
ساخت اسامی بصورت همزمان
استفاده از نام برای مقادیر ثابت ها و فرمولها در اکسل
قراردادن اسامی در فرمولها
آشنایی با عنوان های خطای نمایشی در برنامه اکسل
دقت عددی در برنامه اکسل
ردیابی مراجع مورد استفاده درفرمولها
آرایه و بردارها
آشنایی با ارایه و بردار در برنامه اکسل
تست های شرطی
ساختن تست های شرطی ساده
آرگومنتها در توابع
درج توابع
توابع ریاضی و کاربردی
آشنایی با تابع Average
آشنایی با تابع CountNumbers
آشنایی با تابع Max
آشنایی با تابع Min
آشنایی با تابع MoreFunction
آشنایی با توابع ریاضی در برنامه اکسل
آشنایی با تابع abs
آشنایی با تابع acos
آشنایی با تابع acosh
آشنایی با تابع asin
آشنایی با تابع asinh
آشنایی با تابع atan
آشنایی با تابع atan2
آشنایی با تابع atanh
آشنایی با تابع celling
آشنایی با تابع combin
آشنایی با تابع cos
آشنایی با تابع cosh
آشنایی با تابع degrees
آشنایی با تابع even
آشنایی با تابع exp
آشنایی با تابع fact
آشنایی با تابع factdouble
آشنایی با تابع floor
آشنایی با تابع gcd
آشنایی با تابع int
آشنایی با تابع lcm
آشنایی با تابع ln
آشنایی با تابع log
آشنایی با تابع log10
آشنایی با تابع mdeterm
آشنایی با تابع minverse
آشنایی با تابع mmult
آشنایی با تابع mod
آشنایی با تابع mround
آشنایی با تابع multinomial
آشنایی با تابع odd
آشنایی با تابع pi
آشنایی با تابع power
آشنایی با تابع product
آشنایی با تابع quotient
آشنایی با تابع radians
آشنایی با تابع rand
آشنایی با تابع randbetween
آشنایی با تابع roman
آشنایی با تابع round
آشنایی با تابع rounddown
آشنایی با تابع roundup
آشنایی با تابع seriessum
آشنایی با تابع sign
آشنایی با تابع sin
آشنایی با تابع sinh
آشنایی با تابع sqrt
آشنایی با تابع sqrtpi
آشنایی با تابع subtotal
آشنایی با تابع sum if
آشنایی با تابع sumproduct
آشنایی با تابع sumsq
آشنایی با تابع sumx2my2
آشنایی با تابع sumx2py2
آشنایی با تابع sumxmy2
آشنایی با تابع tan
آشنایی با تابع tanh
آشنایی با تابع trunc
آشنایی با توابع متنی در برنامه اکسل
توابع متنی وتابع textbath
آشنایی با تابع char
آشنایی با تابع clean
آشنایی با تابع code
آشنایی با تابع concatenate
آشنایی با تابع dollar
آشنایی با تابع exact
آشنایی با تابع find
آشنایی با تابع fixed
آشنایی با تابع left
آشنایی با تابع len
آشنایی با تابع lower
آشنایی با تابع mid
آشنایی با تابع proper
آشنایی با تابع replace
آشنایی با تابع rept
آشنایی با تابع right
آشنایی با تابع search
آشنایی با تابع substitute
آشنایی با تابع t
آشنایی با تابع text
آشنایی با تابع TRIM
آشنایی با تابع upper
آشنایی با تابع value
آشنایی با توابع تاریخ وزمان در برنامه اکسل
آشنایی با تابع date
آشنایی با تابع datevalue
آشنایی با تابع day
آشنایی با تابع day360
آشنایی با تابع edate
آشنایی با تابع eomonth
آشنایی با تابع hour
آشنایی با تابع minute
آشنایی با تابع mounth
آشنایی با تابع networkdays
آشنایی با تابع now
آشنایی با تابع second
آشنایی با تابع time
آشنایی با تابع timevalue
آشنایی با تابع today
آشنایی با تابع weekday
آشنایی با تابع weeknum
آشنایی با تابع workday
آشنایی با تابع year
آشنایی با تابع yearfact
آشنایی با توابع منطقی در برنامه اکسل
آشنایی با تابع and
آشنایی با تابع false
آشنایی با تابع if
آشنایی با تابع iferror
آشنایی با تابع not
آشنایی با تابع or
آشنایی با تابع true
آشنایی با توابع جستجو و مرجع در اکسل
آشنایی با تابع address
آشنایی با تابع areas
آشنایی با تابع choose
آشنایی با تابع column
آشنایی با تابع columns
آشنایی با تابع getpivotdata
آشنایی با تابع hlookup
آشنایی با تابع hyperlink
آشنایی با تابع index
آشنایی با تابع indirect
آشنایی با تابع lookup
آشنایی با تابع match
آشنایی با تابع offset
آشنایی با تابع row
آشنایی با تابع rows
آشنایی با تابع rtd
آشنایی با تابع transpose
آشنایی با تابع vlookup
توابع تحلیل مالی در اکسل
آشنایی با تابع accrint
آشنایی با تابع accrintm
آشنایی با تابع coupdaybs
آشنایی با تابع coupday
آشنایی با تابع CoupDaysNC
آشنایی با تابع coupnum
آشنایی با تابع couppcd
آشنایی با تابع cumipmt

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش Excel 2013

آموزش Excel 2013

آموزش اکسل 2013

محصولات مرتبط

 برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.  طراحی زیرساخت یک شبکه پیچیده ویندوز سرور 2008 شامل بررسی مدلهای طراحی، ساختار Forest و Functional Levelهای آن، اجزای Forest و نیازهای توپولوژی فیزیکی شبکه، بررسی Trustدر Forest و Domain، بررسی Replication Topology و ... بررسی قواعد نام گذاری در شبکه و روشهای ارتباط و دسترسی به شبکه شامل...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.  در این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید: نصب ویندوز سرور 2008 شامل بررسی نسخه های مختلف، نصب اکتیو دیرکتوری و بررسی سیستمهای RAID، کار با تکنولوژیهای Load Balancing به همراه آشنایی با روشهای مختلف Licencing تنظیمات Server Roleها شامل آشنایی با Server Manager، آشنایی با تکنولوژیهای RODC، AD...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 12ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه سیستم عامل اLinux Ubuntuپرکاربردترین سیستم عامل اپن سورس جهان

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.   در این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید:  ·نصب، Migrate و Upgrade به ویندوز 7 شامل بررسی نسخه های مختلف ویندوز 7، پیش نیازهای سخت افزاری، روش نصب ویندوز و بررسی نسخه های قابل Upgrade به همراه انتقال تمام تنظیمات پیشین مدیریت سخت افزار و دیسک ها شامل استفاده از ابزار Device manager و نصب...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش برنامه نویسی به زبان های C و ++C 2DVDبیش از 10 ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه ابزار های برنامه نویسیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش طراحی وب سایت 3DVDبیش از 16ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی ابزار قدرتمند طراحی صفحات وب

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 15ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه نرم افزار Visual Studio 2010بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع جاوا اسکیریپت 2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزارMicrosoft Visio 2010

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

در این مجموعه مباحث زیر مطرح شده اند: آشنایی با مدل اولیه OSI و TCP/IP، کلیات شبکه های LAN, WAN و MAN بررسی IP ROUTING و IP ADDRESSING به شکل کامل به همراه مثالها و تمرینات متعدد آشنایی با سویچها و روترهای سیسکو، تنظیمات اولیه و بررسی سخت افزار کلی آنها آشنایی با IPV4 و بررسی انواع آدرسهای PUBLIC و PRIVATE به همراه بررسی کلاسهای A,B,C، اشنایی با...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش زبان برنامه نویسی HTML 2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 25ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

202,500 ریال 225,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDمبانی فناوری اطلاعاتمدیریت فایلهااینترنتواژه پردازی پایگاه داده هاکار با صفحات گستردهارائه مطالببیش از 30 ساعت مطالب آموزشیبه همراه نرم افزارهای آفیس 2010بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

178,200 ریال 198,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 14 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابا امکان دریافت مدرک معتبر

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار SQLserver2012

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 144.000 ريال نسخه : 8/1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 7 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا 

129,600 ریال 144,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 177.000 ريال نسخه : 5/5 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 8 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

159,300 ریال 177,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 299.000 ريال نسخه : 2013 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 4 عدد مدت زمان آموزش : 106 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد 

269,100 ریال 299,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش برنامه نویسی اندروید این بسته آموزشی شامل آموزش کامل برنامه نویسی اندروید است

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع آی سی دی ال 2013 نسخه : 2013 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 60 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد  درباره اين مجموعه آموزشي: ICDL چيست؟ ICDL برگرفته از كلمات International Computer Driving License به معناي گواهي نامه بين المللي كاربري كامپيوتر مي باشد كه در اروپا (European Computer Driving...

178,200 ریال 198,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 مجموعه ای بی نظیر از آموزش جامع  "مجازی سازی با VMware Server & Workstation" کلیه فیلمهای آموزشی به زبان فارسی و با زیر نویس فارسی قابل استفاده برای ناشنوایان به همراه موتور جستجوی ماناسافت با قابلیت جستجو در متن تمامی فیلمهای آموزشیساعت آموزش:  15 ساعت        تعداد دیسک : 1DVD

441,000 ریال 490,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار Mac OS Xاین دیسک شامل نسخه نهایی سیستم عامل Mac OS X ویرایش Yosemite به منظور استفاده در آموزش Mac OS X می باشد

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش ورد 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پروژه های عملی Sketch Up به همراه نرم افزار نصب برنامه - پروژه ساخت توپ چند وجهی - پروژه ساخت هشت وجهی - پروژه ایجاد تایر هواپیما - پروژه ایجاد تایر خودرو - پروژه ایجاد حاشیه اطراف میز تحریر - پروژه شبیه سازی شومینه - پروژه ایجاد ستون تزیینی - پروژه ایجاد کره - پروژه ایجاد فرمان دوچرخه - پروژه ایجاد حلقه فنر - پروژه شبیه سا زی ساختمان هشت وجهی -...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش SketchUp 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پيشرفته C#.NET

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش مقدماتي و متوسط Csharp.NET

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع CompTIA +A ::: سخت افزار و مونتاژ كامپيوتر یک DVD

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع شبكه +Network تعداد دی وی دی : 1 عدد

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا