آموزش Java مهرگان

ارزان شد!
آموزش Java

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

آموزش Java

Java(جاوا) شبیه به++C است اما مدل شیءگرایی آسان‌تری دارد و از قابلیت‌های سطح پایین کمتری پشتیبانی می‌کند. عملکردبرنامه‌های نوشته‌شده به این زبان بالا است و وابسته به سیستم‌عامل نیست، به عبارت دیگرمی‌توان آن را روی هر رایانه با هرسیستم عاملی اجرا کرد.

زمان آموزش : 19 ساعت
محتویات بسته : 1DVD
♦ به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
♦ به همراه  JDK و MySQL
♦ همراه با نرم افزار  Intellij IDEA 13.1
♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

166,500 ریال

-10%

185,000 ریال

جزئیات

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: آشنایی با مفاهیم پایه جاوا و معرفی IDE های آن
1) بررسی زمینه های پیدایش جاوا
2) آشنایی با تاریخچه جاوا و برخی ویژگی های آن
3) آشنایی با لایه های امنیتی، زبان و کامپایلر جاوا و برخی محدودیت های Applet ها
4) آشنایی با مفاهیم شی گرایی، تجرید و کپسوله سازی
5) بررسی مفهوم وراثت (inheritance) و چند شکلی(Polymorphism)
6) مروری بر جاوا و علت اهمیت آن برای اینترنت و بررسی مشکل امنیت و قابل حمل بودن
7) بررسی خصلت های جاوا
8) بررسی نحوه عملکرد جاوا و انواع نسخه های آن
9) معرفی IDE های جاوا

فصل دوم: شروع کار با Intellij IDEA و معرفی انواع داده ها و پیغام های خطا
1- ایجاد پروژه جدید در Intellij و نحوه ایجاد Package و کلاس
2- ایجاد و اجرای یک برنامه
3- تنظیمات اجرای برنامه و اجرای برنامه توسط خط Command
4- آشنایی با انواع داده های پایه در جاوا
5- نحوه معرفی انواع داده های صحیح
6- انواع داده های اعشاری با ممیز شناور
7- نحوه تعریف و استفاده از متغیرهای نوع Char
8- آشنایی با استفاده از داده Boolean و انواع Literal ها
9- آشنایی با مقدار دهی پویا به متغیرها و محدوده دستیابی و دوره حیات متغیرها
10- آشنایی با تبدیل و Casting
11- آشنایی با دستور Println و Print
12- آشنایی با پیغام های خطا
13- آشنایی با انواع کامنت ها
14- آشنایی با ویژگی Code completion و Debug کردن پروژه

فصل سوم: آشنایی با انواع عملگر ها در جاوا و تقدم آنها
1) آشنایی با عملگرهای حسابی پایه و باقی مانده تقسیم و تخصیص
2) آشنایی با عملگرهای افزایش و کاهش
3) کار با عملگرهای بیتی
4) شیفت به چپ
5) شیفت به راست
6) عملگرهای بیتی و تخصیص و رابطه ای
7) عملگرهای منطقی بولی و اتصال کوتاه
8) عملگر تخصیص و If then else
9) تقدم عملگرها
10) ارتقاء خودکار انواع داده ها در عبارتها و آشنایی با قوانین ارتقاء انواع داده ها

فصل چهارم:آشنایی با عبارات شرطی، دستورهای تکرار و آرایه ها
1)آشنایی با دستور If
2)آشنایی با if های تودر تو و دستور if else if
3) دستور Switch
4) عبارات Switch تو درتو
5)دستور تکرار While
6)دستور تکرار Do-While
7)آشنایی با حلقه For
8)بررسی برخی از اشکال حلقه For و For-each
9) استفاده از حلقه های تو درتو و عبارات پرش Break،Continue و Return
10)آشنایی با نحوه تعریف و استفاده از آرایه های تک بعدی
11)آشنایی با نحوه تعریف و استفاده از آرایه های چند بعدی
12)آشنایی با مقداردهی آرایه های چند بعدی و دیگر روش های تعریف آرایه و نکاتی درباره رشته ها

فصل پنجم:آشنایی با کلاس ها ، سازنده ها، قابلیت بازگشت و کنترل دستیابی
1) آشنایی با اصول اولیه اشیا و کلاس ها
2) نحوه تعریف یک کلاس
3) معرفی متدها و افزودن متد به کلاس
4) آشنایی با Constructor یا سازنده ها و متد Finalize
5) Overload کردن متدها و بررسی روند ارسال پارامترها
6) آشنایی با قابلیت بازگشت در جاوا
7) کنترل دستیابی
8) آشنایی با متغیرهای Static و آرگومانهای با طول متغیر

فصل ششم:مفاهیم وراثت، چندشکلی،Override،Dispatch و کلاس Object
1) آشنایی با مفهوم ارث بری و چند شکلی
2) نحوه ارث بری از یک کلاس
3) کاربرد کلمه کلیدی Super
4) ایجاد یک سلسله مراتب چند سطحی و بررسی زمان فراخوانی Constructor ها
5) Override کردن متدها
6) توزیع یا dispatchپویای متدها و به کار بردن لغو روش
7) استفاده از کلاس های مجرد
8) استفاده از Final با وراثت و برای جلوگیری از وراثت
9) کلاس Object
10) مروری بر آرایه ها
11) بررسی کلاس String و Overload کردن متغیرهای Varargs

فصل هفتم:بسته ها و رابط ها
1) آشنایی با مفهوم بسته بندی یا Encapsulation
2) نحوه تعریف یک بسته
3) درک مفهوم Classpath
4) محافظت دسترسی(Access protection)
5) وارد کردن بسته ها
6) آشنایی اولیه با رابط ها
7) تعریف نمودن یک رابط
8) پیاده سازی رابط ها
9) دسترسی به پیاده سازی ها از ارجاعات رابط و پیاده سازی نسبی
10) استفاده از متغیرها در رابط ها و گسترش رابط ها

فصل هشتم:رشته ها و متدهای کار روی آنها
1) آشنایی با تعریف رشته ها و استفاده از آن ها
2) Constructor کلاس String
3) مشاهده طول رشته ها ، لیترال های رشته ای و ادغام رشته ها
4) متد استخراج کاراکترها و متدهای مقایسه رشته ها
5) جستجوی رشته ها
6) تغییر رشته ها و استفاده از متدهای Substring،Concat،Replace و Trim
7) تبدیل داده ها با استفاده از value of و تغییر بزرگی و کوچکی کاراکترها
8) معرفی چند متد دیگر کلاس string و معرفی کلاس String Buffer
9) آشنایی با متد های Capacity،Length،ensure capacity، set length و Set char At
10) استفاده از متد های getchars،Append و insert
11) استفاده از متدهای Reverse، delete، delete char At و Replace
12) معرفی سایر متدهای stringBuffer و String Builder
13) معرفی کلاس Array و متدهای آن
14) آشنایی با کلاس Vector و کلاس Stack

فصل نهم: آشنایی با استریم ها و خواندن ورودی از کنسول و خواندن و نوشتن فایل
1) آشنایی با استریم ها و معرفی کلاس های استریم بایتی
2) آشنایی با کلاس هاس استریم های کاراکتری و استریم های از پیش تعریف شده
3) خواندن ورودی های کنسول و خواندن کاراکترها
4) خواندن رشته ها و ایجاد یک Editor ساده
5) نوشتن خروجی کنسول و آشنایی با کلاس Printwriter
6) خواندن از فایل و نوشتن در آن
7) مدیریت حافظه در Java و نحوه عملکرد garbage collector

فصل دهم: استفاده از استثنائات و کنترل و مدیریت خطا
1) استفاده از استثنائات و آشنایی با انواع آن ها
2) استفاده از Try و catch
3) جملات Catch چندگانه
4) دستورات تو در تو شده Try
5) ایجاد استثناء با روش Throw
6) کنترل خطا با روش Throws
7) استفاده از Finally در کنترل خطا
8) استثنائات توکار جاوا و ایجاد زیر کلاس استثناء

فصل یازدهم: واسط گرافیکی جاوا ، Swing و انواع مدل های لایه بندی
1) معرفی ابزارهای تولید واسط های گرافیکی در جاوا Awt و Swing
2) معرفی تکنیک های مدیریت لایه بندی و آشنایی با دستورات ساخت پنجره و سایر کامپوننت ها
3) ایجاد لایه بندی Border layout برای یک فرم
4) ایجاد مدل لایه بندی box Layout و تغییر سایز و مکان کامپوننت ها در Box Layout
5) ایجاد فضای خالی میان کامپوننت ها و استفاده از کامپوننت ها ی نامرئی
6) آشنایی با مدل لایه بندی CardLayout
7) مختصری در مورد Event Handling
8) بررسی چند مثال دیگر از مدل لایه بندی CardLayout
9) آشنایی با مدل لایه بندی Flow Layout
10) آشنایی با لایه بندی Grid Bag Layout، Group Layout، Spring Layout و Border Layout
11) تعیین حد و مرز کامپوننت های Swing توسط Border ها

فصل دوازدهم: کلاس های Swing(بخش اول)
1) آشنایی با کلاس JFrame و ایجاد یک frame و تعیین عنوان و اندازه آن
2) تعیین محل نمایش فریم در صفحه نمایش
3) تغییر ظاهر گرافیکی JFrame
4) تغییر آیکون JFrame
5) کنترل دکمه Close بالای فرم
6) بررسی ساختار فریم ها در جاوا و لایه بندی فریم
7) بررسی کلاس JLayered pane و ارتباط آن با JFrame
8) آشنایی با کلاس های JTextField و JPassword Field
9) شرح کلاس Jtext Area و JPOPUP Menu
10) آشنایی با کلاس J Lable
11) آشنایی با کلاس JButton
12) اضافه کردن Action به دکمه
13) آشنایی با کلاس JcheckBox
14) آشنایی با کلاس JPanel

فصل سیزدهم: کلاس های Swing(بخش دوم)
1) آشنایی با کلاس JSliders
2) آشنایی با کلاس دیالوگ
3) نحوه ایجاد دیالوگ های خاص و دیالوگ های ورودی
4) کلاس تایمر
5) آشنایی با کلاس Jlist
6) آشنایی با کلاس JTree
7) افزودن Tooltip
 

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش Java مهرگان

آموزش Java مهرگان

آموزش Java

Java(جاوا) شبیه به++C است اما مدل شیءگرایی آسان‌تری دارد و از قابلیت‌های سطح پایین کمتری پشتیبانی می‌کند. عملکردبرنامه‌های نوشته‌شده به این زبان بالا است و وابسته به سیستم‌عامل نیست، به عبارت دیگرمی‌توان آن را روی هر رایانه با هرسیستم عاملی اجرا کرد.

زمان آموزش : 19 ساعت
محتویات بسته : 1DVD
♦ به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
♦ به همراه  JDK و MySQL
♦ همراه با نرم افزار  Intellij IDEA 13.1
♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

محصولات مرتبط

 برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.  طراحی زیرساخت یک شبکه پیچیده ویندوز سرور 2008 شامل بررسی مدلهای طراحی، ساختار Forest و Functional Levelهای آن، اجزای Forest و نیازهای توپولوژی فیزیکی شبکه، بررسی Trustدر Forest و Domain، بررسی Replication Topology و ... بررسی قواعد نام گذاری در شبکه و روشهای ارتباط و دسترسی به شبکه شامل...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.  در این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید: نصب ویندوز سرور 2008 شامل بررسی نسخه های مختلف، نصب اکتیو دیرکتوری و بررسی سیستمهای RAID، کار با تکنولوژیهای Load Balancing به همراه آشنایی با روشهای مختلف Licencing تنظیمات Server Roleها شامل آشنایی با Server Manager، آشنایی با تکنولوژیهای RODC، AD...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 12ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه سیستم عامل اLinux Ubuntuپرکاربردترین سیستم عامل اپن سورس جهان

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.   در این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید:  ·نصب، Migrate و Upgrade به ویندوز 7 شامل بررسی نسخه های مختلف ویندوز 7، پیش نیازهای سخت افزاری، روش نصب ویندوز و بررسی نسخه های قابل Upgrade به همراه انتقال تمام تنظیمات پیشین مدیریت سخت افزار و دیسک ها شامل استفاده از ابزار Device manager و نصب...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش برنامه نویسی به زبان های C و ++C 2DVDبیش از 10 ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه ابزار های برنامه نویسیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش طراحی وب سایت 3DVDبیش از 16ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی ابزار قدرتمند طراحی صفحات وب

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 15ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه نرم افزار Visual Studio 2010بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع جاوا اسکیریپت 2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزارMicrosoft Visio 2010

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

در این مجموعه مباحث زیر مطرح شده اند: آشنایی با مدل اولیه OSI و TCP/IP، کلیات شبکه های LAN, WAN و MAN بررسی IP ROUTING و IP ADDRESSING به شکل کامل به همراه مثالها و تمرینات متعدد آشنایی با سویچها و روترهای سیسکو، تنظیمات اولیه و بررسی سخت افزار کلی آنها آشنایی با IPV4 و بررسی انواع آدرسهای PUBLIC و PRIVATE به همراه بررسی کلاسهای A,B,C، اشنایی با...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش زبان برنامه نویسی HTML 2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 25ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

202,500 ریال 225,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDمبانی فناوری اطلاعاتمدیریت فایلهااینترنتواژه پردازی پایگاه داده هاکار با صفحات گستردهارائه مطالببیش از 30 ساعت مطالب آموزشیبه همراه نرم افزارهای آفیس 2010بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

178,200 ریال 198,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 14 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابا امکان دریافت مدرک معتبر

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار SQLserver2012

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 144.000 ريال نسخه : 8/1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 7 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا 

129,600 ریال 144,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 177.000 ريال نسخه : 5/5 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 8 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

159,300 ریال 177,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 299.000 ريال نسخه : 2013 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 4 عدد مدت زمان آموزش : 106 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد 

269,100 ریال 299,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش برنامه نویسی اندروید این بسته آموزشی شامل آموزش کامل برنامه نویسی اندروید است

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع آی سی دی ال 2013 نسخه : 2013 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 60 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد  درباره اين مجموعه آموزشي: ICDL چيست؟ ICDL برگرفته از كلمات International Computer Driving License به معناي گواهي نامه بين المللي كاربري كامپيوتر مي باشد كه در اروپا (European Computer Driving...

178,200 ریال 198,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 مجموعه ای بی نظیر از آموزش جامع  "مجازی سازی با VMware Server & Workstation" کلیه فیلمهای آموزشی به زبان فارسی و با زیر نویس فارسی قابل استفاده برای ناشنوایان به همراه موتور جستجوی ماناسافت با قابلیت جستجو در متن تمامی فیلمهای آموزشیساعت آموزش:  15 ساعت        تعداد دیسک : 1DVD

441,000 ریال 490,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار Mac OS Xاین دیسک شامل نسخه نهایی سیستم عامل Mac OS X ویرایش Yosemite به منظور استفاده در آموزش Mac OS X می باشد

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش ورد 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش اکسل 2013

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پروژه های عملی Sketch Up به همراه نرم افزار نصب برنامه - پروژه ساخت توپ چند وجهی - پروژه ساخت هشت وجهی - پروژه ایجاد تایر هواپیما - پروژه ایجاد تایر خودرو - پروژه ایجاد حاشیه اطراف میز تحریر - پروژه شبیه سازی شومینه - پروژه ایجاد ستون تزیینی - پروژه ایجاد کره - پروژه ایجاد فرمان دوچرخه - پروژه ایجاد حلقه فنر - پروژه شبیه سا زی ساختمان هشت وجهی -...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش SketchUp 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پيشرفته C#.NET

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش مقدماتي و متوسط Csharp.NET

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع CompTIA +A ::: سخت افزار و مونتاژ كامپيوتر یک DVD

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا