آموزش Sql Server 2014 مهرگان

ارزان شد!
آموزش Sql Server 2014 مهرگان

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

آموزش SQL Server

sql server یک نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده می‌شود. نسخه 2014 این نرم افزار سازگاری بیشتری با فناوری کلود پیدا کرده و از امکانات بیشتری برای بازیابی مطالب و داده ها برخوردار است


زمان آموزش : 18 ساعت
محتویات بسته : 2DVD

♦ به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
♦ به همراه Database های آموزش داده شده
♦ همراه با نرم افزار  Microsoft SQL Server 2014 (نسخه 32 و 64 بیتی)
♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

180,000 ریال

-10%

200,000 ریال

جزئیات

 آنچه در این مجموعه خواهید آموخت:
فصل اول: آشنایی با سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS)
1) امکانات مورد نیاز برای نصب SQL Server و بررسی استراتژی های مهاجرت به آن
2) نگاهی کوتاه بر اشیای پایگاه داده
3) بررسی انواع بانک های اطلاعاتی
4) تعاریف اولیه ثبت تراکنش ، جداول، شاخصها، تریگر و قیود
5) تعاریف اولیه FileGroup، دیاگرام،View،روال، توابع، امنیت ، قوانین و پیش فرضها
6) انواع داده تعریف شده توسط کاربر و Sql Server
7) نوع داده Geography
8) نوع داده Geometry
9) انواع داده DateTime2، DATETIMEOFFSET، TIME،DATE، HierarchyID
10) آشنای با داده های Null، شناسه های SQL برای اشیا و قواعد نام گذاری
11) مروری بر سیستم های پایگاه داده و نرمال سازی

فصل دوم: آشنایی با SQL Server Management Studio
1- آشنایی با ServerType و ServerName در پنجره Connect to Server
2- انواع تعیین هویت و ساختن Connection
3- آشنایی با محیط Query Window
4- دریافت نتایج به صورت متنی، جدولی و گرافیکی
5- آشنایی با DB combobox و پنجره Object Explorer
6- افزودن (Attach) و حذف (Dettach) کردن دیتابیس ها در SQL Server

فصل سوم: ایجاد و تغییر جداول
1) نام اشیا و الگو در SQLServer
2) الگوی پیش فرض dbo، نام بانک اطلاعاتی و نام سرور
3) طرز ایجاد یک بانک اطلاعاتی با استفاده از کد
4) ایجاد بانک اطلاعاتی Accounting با استفاده از کد
5) طریقه ایجاد جدول با استفاده از کد
6) ایجاد جدول Customers با استفاده از کد
7) دستور alt er Database
8) دستور alt er table
9) آشنایی با دستور dro p
10) ایجاد بانک اطلاعاتی از طریق GUI
11) ایجاد جدول از طریق GUI

فصل چهارم:آشنایی با قیود
1)آشنایی با مفهوم قید
2) بررسی انواع قیود و چگونگی نام گذاری قید
3)بررسی قیود PrimaryKey
4)بررسی قیود foreign Key
5) ایجاد یک جدول خود ارجاع
6) بررسی اعمال پشت سرهم
7)بررسی اعمال دیگر cascade و چگونگی دو جهته بودن کلید خارجی
8) بررسی قیود Unique
9) بررسی قیود check و Default
10) نحوه غیر فعال کردن قیود و بررسی گزینه With No Check
11) بررسی Rules و Defaults، هم خانواده های قیود
12)ایجاد محدودیت توسط تریگرها برای یکپارچگی داده

فصل پنجم:تعیین رابطه،دیاگرام و شاخصها
1) ساختارهای ذخیره سازی و شاخصها در SQL Server
2) انواع شاخص و پیمودن شاخص
3) ایجاد شاخص ها
4) ایجاد شاخص های XML
5) ایجاد شاخص با table Designer
6) ایجاد ایندکس به وسیله object explorer
7) حذف شاخص ها و استفاده از tuning Advisor و نگه داری شاخص ها
8) تعیین رابطه بین جدول ها
9) نمودار رابطه پایگاه داده
10) آشنایی و مرور مفاهیم Performance Tuning
11) نحوه ایجاد Column Stored Index در SQL Server 2014

فصل ششم:دستوراتT-SQL
1) دستورات اولیه T-SQL
2) دستور s elect و قسمت Form
3) بررسی عبارت w here
4) بررسی عبارت o rder by
5) گروه بندی داده ها به وسیله g roup by
6) توابع جمعی یا Aggregative
7) قرار دادن شرط در گروه ها با استفاده از h aving
8) خروجی XML و گزاره های d istinct و All
9) اضافه کردن داده ها با استفاده از دستور i nsert
10) عبارت i nsert Into … s elect
11) تغییر در مقادیر ستونها توسط دستور u pdate
12) بررسی دستور d elete
13) جداول موقت
14) بررسی Top، خروجی DML، WaitFor و مدیریت صرف نظر از تراکنش

فصل هفتم:انواع دستورات j oin
1) بررسی مفاهیم j oin
2) بررسی I nner j oin
3) امتحان یک j oin ساده
4) امتحان j oin های پیچیده تر
5) بررسی Outer j oin
6) دیدن دو طرف با Fullj oin ها و آشنایی با Crossj oin
7) بررسی u nion ، INTERSECT،EXCEPT

فصل هشتم:آشنایی با View
1) بررسی مفهوم View
2) دیدگاه ها به عنوان فیلتر
3) دیدگاه های پیچیده تر
4) توابع Date Add ، Convert و استفاده از دیدگاه برای تغییر تاریخ
5) بررسی with check option و ویرایش دیدگاه به وسیله T-SQL
6) ایجاد و ویرایش دیدگاه ها در Management Studio
7) رمزگذاری دیدگاه ها و مقید سازی به الگو
8) شبیه کردن دیدگاه به یک جدول با View-metadata و بررسی دیدگاه های شاخص دار

فصل نهم: کنترل اجرای برنامه
1) متغیرها
2) بلوک و پردازش شرطی
3) دستور c ase
4) دستور GoTo
5) حلقه ها ، دستور break و continue
6) دستورات Try-catch و مدیریت خطاها و دستورات Transaction
7) Debug کردن اسکریپت

فصل دهم: کرسر (Cursor)
1) آشنایی با کرسرها
2) استفاده و ساخت کرسرها
3) کارکردن با سطرها از طریق یک کرسر
4) گرفتن سطرها با تعیین محل دقیق و نسبی و استفاده از کرسر Firehose
5) به روز در آوردن و حذف کردن سطرها با یک کرسر
6) بررسی وضعیت کرسرهای T-SQL

فصل یازدهم: روالهای ذخیره شده (Stored procedure)
1) اشنایی با رویه های ذخیره شده
2) استفاده از رویه های ذخیره شده
3) استفاده از Object Explorer با رویه های ذخیره شده
4) ساختن رویه های ذخیره شده ساده
5) ساخت یک Sp با یک پارامتر ورودی
6) ساخت Sp و تعیین مقدار پیش فرض پارامترها
7) ساخت SP با پارامتر خروجی
8) ساخت SP با یک مقدار بازگشتی

فصل دوازدهم: آشنایی با تریگر
1) آشنایی با تریگرها
2) ایجاد تریگرها
3) تغییر و حذف و مدیریت تریگرها
4) توسعه و بهبود DDL برای Trigger ها در SQL Server
5) استفاده از تریگر برای محدود کردن عمل a lter و d rop

فصل سیزدهم: آشنایی با توابع
1) توابع در SQL Server
2) توابع سیستمی
3) توابع سیستمی مرتبط با نوع داده تاریخ و ساعت، Geometry، Geography
4) ساختن توابع اسکالر
5) ایجاد توابع جدولی
6) نحوه استفاده از توابع سفارشی کاربر
7) توابع بازگشتی(تکنولوژی CTE)

فصل چهاردهم: آشنایی با امنیت در SQL Server
1) بررسی مفاهیم امنیت در SQl Server
2) تعیین ترفندهای امنیتی در ویندوز
3) تعریف User در دو سطح ویندوز و SQL Server
4) تعریف Role برای User
5) تغییر دسترسی کاربر و مشاهده کاربران پایگاه داده
6) آشنایی با Database Scheme و اتصال به SQL Server
7) بررسی دسترسی های User
8) مشاهده ، تعریف و بررسی رولها

فصل پانزدهم: بررسی Query های پیشرفته
1) ایجاد زیر Query ها
2) ایجاد Full Text Index ، Full Text Catalogو Full text Search
3) عملگر PIVOT ، تابع Row-Number و دستور Output
4) آشنایی با توابع Rank، Denserankو NTILE
5) عبارت Grouping sets،Cube و Rollup
6) پارامترهای Table Type، Table-Valued سازنده Table Value
7) عبارت Merge
8) ستونهای پراکنده یا Sparse
9) بررسی قابلیت پارتیشن بندی در آرشیو جداول بانک های اطلاعاتی SQL Server
10) استفاده از قابلیت پارتیشن بندی

فصل شانزدهم: روشهای تولید Job و Backup
1) نحوه Back up گرفتن
2) تنظیم زمانبندی Back up گیری و آشنایی با SQl Server Agent
3) تعریف Job
4) ایجاد زمانبندی برای Job
5) مشاهده پایان اجرا و خطاهای Job
6) ارسال خطا به کاربران
7) آشنایی با دستورات Import ، Export و Restore
8) آشنایی و بررسی SQL Server Profiler

فصل هفدهم: یکپارچگی XML
1) آشنایی با XML و نوع داده XML طبیعی و ایجاد جدول با آن
2) آشنایی با انواع داده XML نوع دار قوی و رجیستر کردن طرح واره و ارتباط ستون ها باآن
3) بازیابی یک طرح واره XML رجیستر شده
4) آشنایی با متدهای نوع داده XML
5) ایندکس های XML
6) بررسی بخش For XML
7) تولید طرح واره XSD درون برنامه ای
8) بررسی کلمه کلیدی Open XML
9) Analysis Server و دیدگاه های کاتالوگ XML سیستم

فصل هجدهم: ویژگی های جدید SQL Server 2014
1) معرفی کلی تغییرات SQL Server 2014
2) معرفی نسخه جدید SQL Server 2014 و بهبود عملکرد آن
3) معرفی ویژگی Always on failover Cluster Instances(FCI) و بهبود فرآیند Backup
4) بررسی چند قابلیت بهبود یافته در SQL Server 2014
5) بررسی بهبود امنیت در SQL Server 2014
6) معرفی نسخه های مختلف SQL Server 2014

فصل نوزدهم: ایجاد جداول بهینه شده توسط قابلیت In-Memory OLTP
1) معرفی قابلیت In-Memory OLTP
2) معماری و اصول In-Memory OLTP
3) مفاهیم و اصطلاحات In-Memory OLTP
4) سخت افزارو نرم افزارهای مورد نیاز برای جداول بهینه شده و موارد استفاده از In-Memory OLTP
5) انتقال برنامه ها و جامعیت با In-Memory OLTP 
6) استفاده ازMemory Optimization Advisor برای انتقال داده ها از جداول روی دیسک ها و تحلیل نتایج
7) استفاده از In-Memory OLTP
8) اجرای کوئری ها برای نمایش عملکرد با استفاده از جداول بهینه شده

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش Sql Server 2014 مهرگان

آموزش Sql Server 2014 مهرگان

آموزش SQL Server

sql server یک نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده می‌شود. نسخه 2014 این نرم افزار سازگاری بیشتری با فناوری کلود پیدا کرده و از امکانات بیشتری برای بازیابی مطالب و داده ها برخوردار است


زمان آموزش : 18 ساعت
محتویات بسته : 2DVD

♦ به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
♦ به همراه Database های آموزش داده شده
♦ همراه با نرم افزار  Microsoft SQL Server 2014 (نسخه 32 و 64 بیتی)
♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

محصولات مرتبط

 برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.  طراحی زیرساخت یک شبکه پیچیده ویندوز سرور 2008 شامل بررسی مدلهای طراحی، ساختار Forest و Functional Levelهای آن، اجزای Forest و نیازهای توپولوژی فیزیکی شبکه، بررسی Trustدر Forest و Domain، بررسی Replication Topology و ... بررسی قواعد نام گذاری در شبکه و روشهای ارتباط و دسترسی به شبکه شامل...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.  در این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید: نصب ویندوز سرور 2008 شامل بررسی نسخه های مختلف، نصب اکتیو دیرکتوری و بررسی سیستمهای RAID، کار با تکنولوژیهای Load Balancing به همراه آشنایی با روشهای مختلف Licencing تنظیمات Server Roleها شامل آشنایی با Server Manager، آشنایی با تکنولوژیهای RODC، AD...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 12ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه سیستم عامل اLinux Ubuntuپرکاربردترین سیستم عامل اپن سورس جهان

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.   در این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید:  ·نصب، Migrate و Upgrade به ویندوز 7 شامل بررسی نسخه های مختلف ویندوز 7، پیش نیازهای سخت افزاری، روش نصب ویندوز و بررسی نسخه های قابل Upgrade به همراه انتقال تمام تنظیمات پیشین مدیریت سخت افزار و دیسک ها شامل استفاده از ابزار Device manager و نصب...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش برنامه نویسی به زبان های C و ++C 2DVDبیش از 10 ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه ابزار های برنامه نویسیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش طراحی وب سایت 3DVDبیش از 16ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی ابزار قدرتمند طراحی صفحات وب

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 15ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه نرم افزار Visual Studio 2010بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع جاوا اسکیریپت 2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزارMicrosoft Visio 2010

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

در این مجموعه مباحث زیر مطرح شده اند: آشنایی با مدل اولیه OSI و TCP/IP، کلیات شبکه های LAN, WAN و MAN بررسی IP ROUTING و IP ADDRESSING به شکل کامل به همراه مثالها و تمرینات متعدد آشنایی با سویچها و روترهای سیسکو، تنظیمات اولیه و بررسی سخت افزار کلی آنها آشنایی با IPV4 و بررسی انواع آدرسهای PUBLIC و PRIVATE به همراه بررسی کلاسهای A,B,C، اشنایی با...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش زبان برنامه نویسی HTML 2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 25ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

202,500 ریال 225,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDمبانی فناوری اطلاعاتمدیریت فایلهااینترنتواژه پردازی پایگاه داده هاکار با صفحات گستردهارائه مطالببیش از 30 ساعت مطالب آموزشیبه همراه نرم افزارهای آفیس 2010بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

178,200 ریال 198,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 14 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابا امکان دریافت مدرک معتبر

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار SQLserver2012

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 144.000 ريال نسخه : 8/1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 7 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا 

129,600 ریال 144,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 177.000 ريال نسخه : 5/5 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 8 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

159,300 ریال 177,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 299.000 ريال نسخه : 2013 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 4 عدد مدت زمان آموزش : 106 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد 

269,100 ریال 299,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش برنامه نویسی اندروید این بسته آموزشی شامل آموزش کامل برنامه نویسی اندروید است

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع آی سی دی ال 2013 نسخه : 2013 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 60 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد  درباره اين مجموعه آموزشي: ICDL چيست؟ ICDL برگرفته از كلمات International Computer Driving License به معناي گواهي نامه بين المللي كاربري كامپيوتر مي باشد كه در اروپا (European Computer Driving...

178,200 ریال 198,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 مجموعه ای بی نظیر از آموزش جامع  "مجازی سازی با VMware Server & Workstation" کلیه فیلمهای آموزشی به زبان فارسی و با زیر نویس فارسی قابل استفاده برای ناشنوایان به همراه موتور جستجوی ماناسافت با قابلیت جستجو در متن تمامی فیلمهای آموزشیساعت آموزش:  15 ساعت        تعداد دیسک : 1DVD

441,000 ریال 490,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار Mac OS Xاین دیسک شامل نسخه نهایی سیستم عامل Mac OS X ویرایش Yosemite به منظور استفاده در آموزش Mac OS X می باشد

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش ورد 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش اکسل 2013

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پروژه های عملی Sketch Up به همراه نرم افزار نصب برنامه - پروژه ساخت توپ چند وجهی - پروژه ساخت هشت وجهی - پروژه ایجاد تایر هواپیما - پروژه ایجاد تایر خودرو - پروژه ایجاد حاشیه اطراف میز تحریر - پروژه شبیه سازی شومینه - پروژه ایجاد ستون تزیینی - پروژه ایجاد کره - پروژه ایجاد فرمان دوچرخه - پروژه ایجاد حلقه فنر - پروژه شبیه سا زی ساختمان هشت وجهی -...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش SketchUp 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پيشرفته C#.NET

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش مقدماتي و متوسط Csharp.NET

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع CompTIA +A ::: سخت افزار و مونتاژ كامپيوتر یک DVD

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا