آموزش C .Net 2013 مهرگان

ارزان شد!
آموزش C .Net 2013 مهرگان

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


محصول جدید

آموزش C#.Net 2013 + نرم افزار

امزش جامع و کامل C#.Net 2013 همراه با نرم افزار 

محصول شرکت مهرگان

99,000 ریال

-10%

110,000 ریال

جزئیات

فصل اول: بررسی و معرفی .net و ارتباط آن با C#
1-    مروری بر ساختار .Net و بررسی چارچوب آن
2-    آشنایی با استانداردهای CLI و CLR
3-    آشنایی با استاندارد CTS
4-    اسمبلی ها
5-    مدیریت حافظه در .Net و آشنایی با مراحل اجرای برنامه
6-    آشنایی با استاندارد FCL 
7-    معرفی C#
8-    دلایل استفاده از .Net
9-    آشنایی با برخی ویژگی های محیط توسعه Visual Studio .Net
10-    آشنایی با مدل برنامه نویسی دو لایه
11-    آشنایی با مدل برنامه نویسی سه لایه
12-    آشنایی با برنامه نویسی چند لایه
فصل دوم: آشنایی اولیه با محیط Visual Studio و برخی اصول زبان C#
1-    آشنایی اولیه با محیط Visual Studio
2-    آشنایی با صفحه طراحی و مرورگر پروژه و پنجره Properties
3-    آشنایی با روش تغییر ظاهر Visual Studio
4-    مروری بر C# و آشنایی با چیدمان یک برنامه C#
5-    آشنایی با برخی قوانین C#
6-    ساخت یک برنامه ساده و آشنایی با ساختار آن و ذخیره و اجرای برنامه
7-    آشنایی با Intellicense در C#
8-    رفع خطا در C#
9-    درج توضیحات و کاراکترهای کنترلی
10-    بررسی علامت @ در C#

فصل سوم: آشنایی با متغیرها و عملگرها
1-    آشنایی با متغیرها
2-    آشنایی با استفاده و مقداردهی متغیرها
3-    آشنایی با جانگهدار و وارد کردن فضای نام و ثابت ها
4-    آشنایی با تبدیل ضمنی و تبدیل صریح
5-    آشنایی با فضای نامی و اسامی مستعار برای آن و کار با دستور Using
6-    آشنایی با عملگرهای ریاضی
7-    آشنایی با عملگرهای جایگزینی
8-    کار با عملگرهای مقایسه ای و منطقی
9-    کار با عملگرهای بیتی
10-    بررسی تقدم عملگرها
11-    مثالی برای کار کردن با اعداد صحیح
12-    بررسی مثالی برای اعداد اعشاری
فصل چهارم: کار با مقادیر رشته ای و تاریخ و آشنایی اولیه با متدها
1-    کار با رشته ها در محیط Windows Form و آشنایی با کنترل Button
2-    عملیات بیشتر روی رشته ها و کار با زیر رشته
3-    قالب بندی رشته ها و جایگزینی زیر رشته ها
4-    تبدیل نوع های داده ای
5-    نمایش تاریخ روز و قالب بندی تاریخ ها
6-    استفاده از خاصیت های Date Time
7-    آشنایی با متدها
8-    استفاده مجدد از متدها و روش ایجاد یک متد
9-    قواعد نام گذاری متد و آشنایی با محدوده ها
10-    گرفتن ورودی از کاربر در محیط کنسول
11-    استفاده از پارامترها و آرگومان ها در متدها
فصل پنجم: ساختارهای تصمیم
1-    آشنایی با دستور If
2-    آشنایی با دستور If…Else و عملگر شرطی
3-    آشنایی با دستور If چندگانه
4-    آشنایی با دستور If تودرتو
5-    استفاده از عملگرهای منطقی
6-    آشنایی با دستور Switch
7-    استفاده از دستور Switch در Windows Form
8-    استفاده از دستور Switch و حساسیت به نوع حروف

 

فصل ششم: آشنایی با انواع حلقه های تکرار
1-    آشنایی با حلقه For
2-    آشنایی با حلقه های For Each
3-    آشنایی با حلقه Do-While
4-    آشنایی با حلقه While
5-    استفاده از حلقه های تودرتو
6-    خروج زودهنگام از حلقه با دستور Break و آشنایی با دستور Continue
7-    آشنایی با حلقه های بی نهایت
فصل هفتم: کار با آرایه ها
1-    آشنایی با مفهوم آرایه و نحوه تعریف و استفاده از آن
2-    دستیابی به مقادیر آرایه با استفاده از حلقه For
3-    استفاده از حلقه های For Each با آرایه ها
4-    مرتب کردن آرایه ها
5-    حرکت در آرایه ها و معکوس کردن یک آرایه
6-    مقداردهی اولیه به آرایه ها
7-    آشنایی با آرایه های چندبعدی
8-    حرکت در بین عناصر آرایه های چندبعدی
9-    آشنایی با آرایه های دندانه دار

 

 

فصل هشتم: بررسی متدها و آشنایی با مفهوم شمارش و ساختار
1-    بررسی مقدار برگشتی از یک متد
2-    نامیدن آرگومان ها در متد
3-    ارسال آرگومان ها به متد به روش ارجاع
4-    آشنایی با پارمترهای Out
5-    ارسال آرایه به عنوان آرگومان به متد
6-    آشنایی با کلمه کلیدی Params و کار با پارامترهای اختیاری
7-    آشنایی با سربارگذاری متدها
8-    آشنایی با مفهوم بازگشت در متد
9-    آشنایی با مفهوم شمارش و استفاده از شمارنده ها
10-    تبدیل انواع شمارشی
11-    آشنایی با ساختارها
فصل نهم: برنامه نویسی شیء گرا
1-    آشنایی با مفاهیم ابتدایی شیء گرایی
2-    طراحی یک شیء
3-    آشنایی با نگهداری حالت و نمونه سازی یک شیء و اضافه کردن خاصیت Color
4-    آشنایی با خاصیت های فقط – خواندنی
5-    آشنایی با خاصیت های خواندنی- نوشتنی
6-    آشنایی با متد Is moving
7-    ایجاد یک متد سازنده
8-    آشنایی با مفهوم وراثت
9-    اضافه کردن متد و آشنایی با Override کردن متد سازنده
10-    آشنایی با مفهوم چندشکلی بودن و Override کردن یک تابع معمولی
11-    به ارث بردن از کلاس Object و بررسی تفاوت ساختار و کلاس و آشنایی با فضای نام
12-    آشنایی با راهنمای Using
13-    آشنایی با اعضای Static
فصل دهم: ایجاد برنامه های ویندوزی
1-    تنظیم یک رویداد برای کنترل Button
2-    ایجاد برنامه شمارش کاراکترهای وارد شده
3-    ایجاد برنامه شمارش کلمات وارد شده
4-    ایجاد برنامه ویرایشگر متن و ایجاد نوار ابزار آن
5-    ایجاد نوار وضعیت در برنامه و ایجاد قسمت ویرایش متن
6-    تعریف خاصیت Edit Text برای تغییر متن
7-    نوشتن کد برای پاسخ به رویدادهای نوار ابزار
8-    آشنایی با مفهوم فوکوس
9-    استفاده از چندین فرم در برنامه
فصل یازدهم: آشنایی با کادرهای محاوره ای
1-    بررسی کادر محاوره ای Message Box
2-    استفاده از سه دکمه فرمان در کادر پیغام
3-    معرفی کنترل Open File Dialog
4-    استفاده از کنترل Open File Dialog
5-    آشنایی با کنترل save File Dialog
6-    آشنایی با کنترل Font Dialog
7-    آشنایی با کنترل Color Dialog
8-    آشنایی با کنترل Print Dialog
9-    آشنایی با کنترل Folder Browser Dialog

 


فصل دوازدهم: آشنایی با منوها
1-    آشنایی با ویژگی های منو و ایجاد یک منو در برنامه
2-    اضافه کردن نوار ابزارها و کنترل ها
3-    نوشتن کد برای منوی File
4-    نوشتن کد منوی Edit
5-    کدنویسی منوی View و نوار ابزار ها
6-    آشنایی با نحوه تعریف و استفاده از منوهای فرعی
7-    آشنایی با نحوه فعال و غیرفعال کردن گزینه های منو و نوار ابزار
فصل سیزدهم: اشکال زدایی و کنترل خطا در برنامه
1-    آشنایی با انواع مختلف خطاها
2-    ایجاد یک برنامه نمونه برای اشکال زدایی
3-    کنترل اجرای برنامه با استفاده از Break Point ها
4-    آشنایی با کارکرد پنجره Break Points
5-    آشنایی با کنترل استثناها در برنامه و کلاس Exception
6-    استفاده از دستور Throw
7-    آشنایی با دستورات Try و Catch
8-    ایجاد بلاک های Catch اختصاصی
9-    خاصیت ها و متدهای کلاس Exception
فصل چهاردهم: استفاده از بانک اطلاعاتی در C# به صورت ویزاردی
1-    آشنایی با مفاهیم اولیه بانک اطلاعاتی
2-    آشنایی با دستور Select در زبان SQL
3-    معرفی کامپوننت های دسترسی به اطلاعات
4-    اتصال داده ها به کنترل Data Grid View
5-    اتصال داده ها به کنترل Text Box
فصل پانزدهم: برنامه نویسی بانک اطلاعاتی توسط SQL Server و Ado.Net
1-    آشنایی با ADO.Net
2-    آشنایی با کلاس SQL Connection و اتصال به بانک
3-    آشنایی با کلاس SQL Command
4-    آشنایی با کلاس SQL Data Adaptor
5-    آشنایی با Data View و Data Set
6-    استفاده عملی از کلاس های ADO.Net در برنامه
7-    تغییر خاصیت های Data Grid View
8-    بررسی روش اتصال داده ها و کنترل ها
9-    ایجاد اتصال کنترل های ساده به منبع داده ای (طراحی فرم)
10-    ایجاد اتصال کنترل های ساده به منبع داده ای (وارد کردن کدها و اجراها
11-    ایجاد اتصال کنترل های ساده به منبع داده ای (توضیح کدها)
12-    افزودن امکان مرتب سازی و جستجو به برنامه
13-    آشنایی با نحوه اضافه کردن رکورد جدید
14-    ویرایش و حذف داده های بانک اطلاعاتی توسط C#

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش C .Net 2013 مهرگان

آموزش C .Net 2013 مهرگان

آموزش C#.Net 2013 + نرم افزار

امزش جامع و کامل C#.Net 2013 همراه با نرم افزار 

محصول شرکت مهرگان

محصولات مرتبط

 برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.  طراحی زیرساخت یک شبکه پیچیده ویندوز سرور 2008 شامل بررسی مدلهای طراحی، ساختار Forest و Functional Levelهای آن، اجزای Forest و نیازهای توپولوژی فیزیکی شبکه، بررسی Trustدر Forest و Domain، بررسی Replication Topology و ... بررسی قواعد نام گذاری در شبکه و روشهای ارتباط و دسترسی به شبکه شامل...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.  در این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید: نصب ویندوز سرور 2008 شامل بررسی نسخه های مختلف، نصب اکتیو دیرکتوری و بررسی سیستمهای RAID، کار با تکنولوژیهای Load Balancing به همراه آشنایی با روشهای مختلف Licencing تنظیمات Server Roleها شامل آشنایی با Server Manager، آشنایی با تکنولوژیهای RODC، AD...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 12ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه سیستم عامل اLinux Ubuntuپرکاربردترین سیستم عامل اپن سورس جهان

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.   در این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید:  ·نصب، Migrate و Upgrade به ویندوز 7 شامل بررسی نسخه های مختلف ویندوز 7، پیش نیازهای سخت افزاری، روش نصب ویندوز و بررسی نسخه های قابل Upgrade به همراه انتقال تمام تنظیمات پیشین مدیریت سخت افزار و دیسک ها شامل استفاده از ابزار Device manager و نصب...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش برنامه نویسی به زبان های C و ++C 2DVDبیش از 10 ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه ابزار های برنامه نویسیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش طراحی وب سایت 3DVDبیش از 16ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی ابزار قدرتمند طراحی صفحات وب

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 15ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه نرم افزار Visual Studio 2010بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع جاوا اسکیریپت 2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزارMicrosoft Visio 2010

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

در این مجموعه مباحث زیر مطرح شده اند: آشنایی با مدل اولیه OSI و TCP/IP، کلیات شبکه های LAN, WAN و MAN بررسی IP ROUTING و IP ADDRESSING به شکل کامل به همراه مثالها و تمرینات متعدد آشنایی با سویچها و روترهای سیسکو، تنظیمات اولیه و بررسی سخت افزار کلی آنها آشنایی با IPV4 و بررسی انواع آدرسهای PUBLIC و PRIVATE به همراه بررسی کلاسهای A,B,C، اشنایی با...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش زبان برنامه نویسی HTML 2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 25ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

202,500 ریال 225,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDمبانی فناوری اطلاعاتمدیریت فایلهااینترنتواژه پردازی پایگاه داده هاکار با صفحات گستردهارائه مطالببیش از 30 ساعت مطالب آموزشیبه همراه نرم افزارهای آفیس 2010بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

178,200 ریال 198,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 14 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابا امکان دریافت مدرک معتبر

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار SQLserver2012

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 144.000 ريال نسخه : 8/1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 7 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا 

129,600 ریال 144,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 177.000 ريال نسخه : 5/5 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 8 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

159,300 ریال 177,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 299.000 ريال نسخه : 2013 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 4 عدد مدت زمان آموزش : 106 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد 

269,100 ریال 299,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش برنامه نویسی اندروید این بسته آموزشی شامل آموزش کامل برنامه نویسی اندروید است

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع آی سی دی ال 2013 نسخه : 2013 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 60 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد  درباره اين مجموعه آموزشي: ICDL چيست؟ ICDL برگرفته از كلمات International Computer Driving License به معناي گواهي نامه بين المللي كاربري كامپيوتر مي باشد كه در اروپا (European Computer Driving...

178,200 ریال 198,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 مجموعه ای بی نظیر از آموزش جامع  "مجازی سازی با VMware Server & Workstation" کلیه فیلمهای آموزشی به زبان فارسی و با زیر نویس فارسی قابل استفاده برای ناشنوایان به همراه موتور جستجوی ماناسافت با قابلیت جستجو در متن تمامی فیلمهای آموزشیساعت آموزش:  15 ساعت        تعداد دیسک : 1DVD

441,000 ریال 490,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار Mac OS Xاین دیسک شامل نسخه نهایی سیستم عامل Mac OS X ویرایش Yosemite به منظور استفاده در آموزش Mac OS X می باشد

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش ورد 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش اکسل 2013

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پروژه های عملی Sketch Up به همراه نرم افزار نصب برنامه - پروژه ساخت توپ چند وجهی - پروژه ساخت هشت وجهی - پروژه ایجاد تایر هواپیما - پروژه ایجاد تایر خودرو - پروژه ایجاد حاشیه اطراف میز تحریر - پروژه شبیه سازی شومینه - پروژه ایجاد ستون تزیینی - پروژه ایجاد کره - پروژه ایجاد فرمان دوچرخه - پروژه ایجاد حلقه فنر - پروژه شبیه سا زی ساختمان هشت وجهی -...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش SketchUp 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پيشرفته C#.NET

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش مقدماتي و متوسط Csharp.NET

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع CompTIA +A ::: سخت افزار و مونتاژ كامپيوتر یک DVD

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا