آموزش PHP مهرگان

ارزان شد!
آموزش PHP مهرگان

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

آموزش کامل نرم افزار PHP

محصول شرکت مهرگان

135,000 ریال

-10%

150,000 ریال

جزئیات

 • فصل اول
 • PHP چیست؟- دلایل استفاده از PHP-آشنایی کلی با ساختار PHP - نحوه ایجاد لوکال هاست توسط wamp server- نحوه نوشتن یک کد php ساده در محیط ویرایشگر متن- نحوه ایجاد فضای سفید و درج توضیحات- بررسی انواع متدها- طریقه ایجاد یک فرم دریافت اطلاعات فصل دوم
 • آشنایی با متغیرها- بررسی انواع عددی در زبان PHP- بررسی رشته ها و نحوه ی استفاده از آنها- نحوه به کارگیری عملگر الحاق - آشنایی با ثابت ها و طریقه ی استفاده از آنها در برنامه ها- بررسی آرایه ها و انواع آنها - آشنایی با انواع داده ها -طریقه به کارگیری دستور gettype برای مشاهده نوع متغیر- نحوه استفاده از دستور settype برای تغییر نوع متغیرها- بررسی متغیرهای از پیش تعریف شده- چگونگی تغییر نوع متغیرها با استفاده از روش casting فصل سوم 
 • آشنایی با عملگر، عملوند و عبارت ، بررسی عملگرهای محاسبه ای- بررسی عملگر ترکیب یا رشته ای- آشنایی با عملگر نسبت دهی مرکب- بررسی عملگرهای مقایسه ای- آشنایی با عملگرهای منطقی- نحوه ی افزایش و کاهش یک متغیر از نوع عددی صحیح- بررسی عملگرهای متفرقه- بررسی تقدم عملگرها فصل چهارم 
 • آشنایی با ساختار شرطی if-نحوه ی استفاده از ساختار else- بررسی ساختار elseif- نحوه ی عملکرد عملگر ?- طریقه به کارگیری ساختار while - چگونگی استفاده از ساختار do while- آشنایی با ساختار تکرار for- چگونگی کنترل اجرای برنامه ها - نحوه به کارگیری دستور continue- آشنایی با حلقه های تو در تو- بررسی عبارت شرطی switch فصل پنجم 
 • آشنایی با ساختار توابع- طریقه ی استفاده از یک تابع سیستمی- نحوه استفاده از چندین آرگومان در توابع-نحوه ی فراخوانی توابع به صورت پویا- حوزه ی تعریف متغیرها در یک برنامه php- دستیابی به متغیرها با استفاده از global- ثبت حالات وضعیت های ما بین فراخوانی توابع با استفاده از واژه ی کلیدی static- نحوه ی تنظیم مقادیر پیش فرض برای آرگومان ها - چگونگی ارسال مقادیر به تابع از طریق مرجع- روش ایجاد توابع بدون نام- طریقه بررسی وجود تابع فصل ششم 
 • آشنایی با ساختار کلی آرایه ها- نحوه ایجاد آرایه- بررسی آرایه های انجمنی- بررسی آرایه های چند بعدی- طریقه دسترسی به آرایه ها- پردازش آرایه هایی که با روش عددی اندیس گذاری شده اند-چگونگی پردازش عناصرآرایه با استفاده از ساختار تکرار foreach- پردازش آرایه های انجمنی با استفاده از ساختارهای تکرار فصل هفتم 
 • طریقه ی به کارگیری تابع array_merge ( )- نحوه ی استفاده از تابع array_push ( )- چگونگی حذف اولین عنصر آرایه با استفاده از تابع array_shift ( )- طریقه بازیابی بخشی از آرایه با استفاده از تابع array_slice- نحوه مرتب سازی آرایه های با ایندکس گذاری عددی-چگونگی مرتب سازی آرایه های انجمنی- طریقه ی مرتب سازی بر مبنای کلیدهای دستیابی فصل هشتم 
 • آشنایی با مفهوم شی گرایی-بررسی کلاس- نحوه ایجاد شی- بررسی خصوصیات شی-آشنایی با متدهای شی-نحوه ی افزودن متد سازنده به برنامه نوشته شده- آشنایی با مفهوم وراثت- طریقه ی فراخوانی متد رونویسی شده- بررسی نمونه ای از یک برنامه توارثی- نحوه کسب اطلاعات در مورد کلاسها و اشیاء- بررسی وجود کلاسها و متدها- ذخیره و بازیابی اشیاء فصل نهم 
 • بهره گیری از فایلها در PHP- بررسی وجود یک فایل ، اندازه آن و زمان آخرین عملیات - طریقه ایجاد، حذف، تغییر نام،کپی و مجزا کردن مسیر فایل - نحوه ی باز کردن فایلها- نحوه نوشتن در فایل توسط تابع fwrite و fput- نحوه ی قفل کردن فایل-تمرینی برای خواندن ، نوشتن و قفل کردن فایلها فصل دهم 
 • طریقه ی خواندن از فایل توسط تابع fread- طریقه خواندن کاراکترها از فایل - طریقه ی خواندن سطری از فایل با استفاده از توابع fgetss و fgetcsv -نحوه ی خواندن کل فایل- نحوه دستیابی تصادفی به محتویات فایلها- نحوه کار کردن با دایرکتوری ها- آشنایی با نحوه ی آپلود کردن فایل و طراحی صفحه ای به همین منظور- طریقه ی بازکردن فایل از طریق ftp یا http- نحوه ی ضمیمه کردن فایلها- ساختن لینکی برای هر منو و وارد شدن به صفحه ی مربوط به آن در سایت فصل یازدهم 
 • آشنایی با مفهوم بانک اطلاعاتی- کاربران بانک اطلاعاتی- مزایای بانک اطلاعاتی-انواع بانک اطلاعاتی و مقایسه آنها-انواع رابطه در بانک اطلاعاتی- بررسی فرآیند طراحی بانک اطلاعاتی- آشنایی با نرمال سازی- بررسی سیستم های مدیریت بانک اطلاعاتی و معماری آن -معرفی Mysql - بررسی معماری Mysql- آشنایی با موتور Mysql فصل دوازدهم 
 • آشنایی با شناسه های Mysql- بررسی انواع داده ها در Mysql -آشنایی با انواع رشته های Mysql- بررسی sql و نحوه استفاده از آن فصل سیزدهم 
 • آشنایی با ساختار mysql و پوشه های آن- طریقه ایجاد بانک اطلاعاتی- نحوه مشاهده بانک های اطلاعاتی موجود، بازکردن و حذف نمودن آنها-بررسی مجموعه کاراکترهای بانک اطلاعاتی و تغییر بانک اطلاعاتی-آشنایی با ساختار جدول در بانک اطلاعاتی- نحوه ی ایجاد جدول - بررسی چگونگی تغییر ساختار جدول- نحوه ایجاد تغییرات در ساختار جدول در قالب یک تمرین- نحوه تغییر نام جدول- روش ورود داده ها به جدول-چگونگی بازیابی داده ها از جدول فصل چهاردهم 
 • روش تغییر نام فیلدها هنگام بازیابی اطلاعات- نحوه حذف فیلدهای تکراری از جدول- طریقه بازیابی داده ها به صورت مرتب شده- عملگرها و بازیابی داده ها در mysql- عملگرهای رابطه ای (مقایسه ای )در mysql- بررسی عملگرهای between - like – in - regexp-آشنایی با عملگرهای منطقی در mysql- بررسی عملگرهای بیتی در mysql- مبحث تقدم عملگرها در بانک اطلاعاتی-بازیابی تعداد محدودی از رکوردها- نحوه ی به روز رسانی داده ها فصل پانزدهم 
 • بررسی ارتباط بین php و mysql- انجام تقاضا در بانک اطلاعاتی و بازیابی تقاضا- بررسی توابعی مفید در بانک اطلاعاتی- بررسی تابع htmlspecialchar- آشنایی بیشتر با توابع بانک اظلاعاتی در قالب یک تمرین- نحوه ی بازیابی اطلاعات از جداول بانک

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش PHP مهرگان

آموزش PHP مهرگان

آموزش کامل نرم افزار PHP

محصول شرکت مهرگان

محصولات مرتبط

 برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.  طراحی زیرساخت یک شبکه پیچیده ویندوز سرور 2008 شامل بررسی مدلهای طراحی، ساختار Forest و Functional Levelهای آن، اجزای Forest و نیازهای توپولوژی فیزیکی شبکه، بررسی Trustدر Forest و Domain، بررسی Replication Topology و ... بررسی قواعد نام گذاری در شبکه و روشهای ارتباط و دسترسی به شبکه شامل...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.  در این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید: نصب ویندوز سرور 2008 شامل بررسی نسخه های مختلف، نصب اکتیو دیرکتوری و بررسی سیستمهای RAID، کار با تکنولوژیهای Load Balancing به همراه آشنایی با روشهای مختلف Licencing تنظیمات Server Roleها شامل آشنایی با Server Manager، آشنایی با تکنولوژیهای RODC، AD...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 12ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه سیستم عامل اLinux Ubuntuپرکاربردترین سیستم عامل اپن سورس جهان

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

برای مشاهده نمونه فیلم آموزشی این بسته نرم افزاری اینجا کلیک کنید.   در این درس با مفاهیم زیر آشنا می شوید:  ·نصب، Migrate و Upgrade به ویندوز 7 شامل بررسی نسخه های مختلف ویندوز 7، پیش نیازهای سخت افزاری، روش نصب ویندوز و بررسی نسخه های قابل Upgrade به همراه انتقال تمام تنظیمات پیشین مدیریت سخت افزار و دیسک ها شامل استفاده از ابزار Device manager و نصب...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش برنامه نویسی به زبان های C و ++C 2DVDبیش از 10 ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه ابزار های برنامه نویسیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش طراحی وب سایت 3DVDبیش از 16ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی ابزار قدرتمند طراحی صفحات وب

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 15ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه نرم افزار Visual Studio 2010بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع جاوا اسکیریپت 2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزارMicrosoft Visio 2010

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

در این مجموعه مباحث زیر مطرح شده اند: آشنایی با مدل اولیه OSI و TCP/IP، کلیات شبکه های LAN, WAN و MAN بررسی IP ROUTING و IP ADDRESSING به شکل کامل به همراه مثالها و تمرینات متعدد آشنایی با سویچها و روترهای سیسکو، تنظیمات اولیه و بررسی سخت افزار کلی آنها آشنایی با IPV4 و بررسی انواع آدرسهای PUBLIC و PRIVATE به همراه بررسی کلاسهای A,B,C، اشنایی با...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش زبان برنامه نویسی HTML 2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 25ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی

202,500 ریال 225,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDمبانی فناوری اطلاعاتمدیریت فایلهااینترنتواژه پردازی پایگاه داده هاکار با صفحات گستردهارائه مطالببیش از 30 ساعت مطالب آموزشیبه همراه نرم افزارهای آفیس 2010بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

178,200 ریال 198,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 14 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابا امکان دریافت مدرک معتبر

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار SQLserver2012

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 144.000 ريال نسخه : 8/1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 7 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا 

129,600 ریال 144,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 177.000 ريال نسخه : 5/5 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 8 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

159,300 ریال 177,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 299.000 ريال نسخه : 2013 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 4 عدد مدت زمان آموزش : 106 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد 

269,100 ریال 299,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش برنامه نویسی اندروید این بسته آموزشی شامل آموزش کامل برنامه نویسی اندروید است

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع آی سی دی ال 2013 نسخه : 2013 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 60 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد  درباره اين مجموعه آموزشي: ICDL چيست؟ ICDL برگرفته از كلمات International Computer Driving License به معناي گواهي نامه بين المللي كاربري كامپيوتر مي باشد كه در اروپا (European Computer Driving...

178,200 ریال 198,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 مجموعه ای بی نظیر از آموزش جامع  "مجازی سازی با VMware Server & Workstation" کلیه فیلمهای آموزشی به زبان فارسی و با زیر نویس فارسی قابل استفاده برای ناشنوایان به همراه موتور جستجوی ماناسافت با قابلیت جستجو در متن تمامی فیلمهای آموزشیساعت آموزش:  15 ساعت        تعداد دیسک : 1DVD

441,000 ریال 490,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار Mac OS Xاین دیسک شامل نسخه نهایی سیستم عامل Mac OS X ویرایش Yosemite به منظور استفاده در آموزش Mac OS X می باشد

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش ورد 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش اکسل 2013

162,000 ریال 180,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پروژه های عملی Sketch Up به همراه نرم افزار نصب برنامه - پروژه ساخت توپ چند وجهی - پروژه ساخت هشت وجهی - پروژه ایجاد تایر هواپیما - پروژه ایجاد تایر خودرو - پروژه ایجاد حاشیه اطراف میز تحریر - پروژه شبیه سازی شومینه - پروژه ایجاد ستون تزیینی - پروژه ایجاد کره - پروژه ایجاد فرمان دوچرخه - پروژه ایجاد حلقه فنر - پروژه شبیه سا زی ساختمان هشت وجهی -...

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش SketchUp 2013

144,000 ریال 160,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش پيشرفته C#.NET

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش مقدماتي و متوسط Csharp.NET

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع CompTIA +A ::: سخت افزار و مونتاژ كامپيوتر یک DVD

142,200 ریال 158,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا