آموزش جامع Simulink پارسیان

ارزان شد!
آموزش جامع Simulink

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

3DVD
بیش از 19ساعت مطالب آموزشی
آموزش به شیوه مالتی مدیا
آموزش با مثالهای کاربردی
بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا
به همراه فایل پروژه های تمرینی
به همراه نرم افزارMATLAB R2011a x86, x64 & Simulink
ابزار حرفه ای شبیه سازی در نرم افزار متلب

161,100 ریال

-10%

179,000 ریال

جزئیات

فصل اول: مقدمه
1.شروع به کار
2.تنظیمات مدل
3.وارد کردن اطلاعات سیگنال به Matlab
 

 

فصل دوم : کتابخانه Math Operations

 

بلوک قدر مطلق abs) (
1.بلوکهای Subtract, Add, Sum, Sum of Elements, Bias, Weighted Sample Time Math
2.بلوکهایComplex To Real-Imag, Magnitude-Angle To Complex ,Real-Imag To Complex Complex To Magnitude-Angle,
3.بلوکهای Divide, Dot Product, Gain, Product, Product of Elements, Sign, Slider Gain, Unary Minus
4.بلوکهای Math Function, Polynomial, Rounding Function, Sine Wave Function, Trigonometric Function
5.بلوک Algebraic Constraint
6.بلوکهای Assignment, Matrix Concatenate, Permute Dimensions, Reshape, Squeeze
7.بلوکهای MinMax, MinMax Running Resettable
 

 

فصل سوم : کتابخانه Sources

 

1.بلوکهای From File، From Workspace
2.بلوکهای Band-limited White noise, Random Number, Uniform Random Number
3.بلوک Chirp
4.بلوکهای Counter free Running , Counter Limited
5.بلوکهای Pulse Generator, Repeating Sequence, Repeating Sequence Interpolated, Repeating Sequence Stair
6.بلوک Signal Builder
7.بلوکهای Ramp, Signal Generator, Step

 

 

 

فصل چهارم : کتابخانه های Continuous و Discrete

 

1.درباره سیستمها
2.بلوک انتگرال گیر، سیگنالهای گسسته و پیوسته
3.بلوک انتگرال گیر، تنظیمات پیشرفته
4.بلوک مشتق Derivative
5.سیستم های خطی و فضای حالت State-Space
6.آزمایش سیستم جرم و فنر به کمک حل تحلیلی
7.سیستم های خطی مستقل از زمان و تابع انتقال
8.صفرها و قطبهای تابع انتقال
9.توابع تغییر تابع انتقال
10.بلوکهای تأخیر

 

 

 

فصل پنجم : کتابخانه ی سیگنال های گسسته

 

1.بلوکهای تأخیر
2.بلوکهای مشتق و دیفرانسیل گسسته
3.بلوک انتگرال گیر گسسته
4.معادلات فضای حالت گسسته
5.تبدیل z و تابع انتقال گسسته
6.تابع انتقال صفر و قطب
7.انواع دیگر تابع انتقال
8.فیلتر FIR و IIR
9.بلوکهای حافظه و نگه دارنده

 

 

 

فصل ششم : جداول مراجعه

 

1. جدول مراجعه
2. جدول مراجعه دو بعدی
3. جدول مراجعه چندبعدی قسمت اول
4. جدول مراجعه چند بعدی قسمت دوم
5. جدول مراجعه مستقیم
6. جدول مراجعه پویاDynamic
7. جدول مراجعه سینوسی و کسینوسی
8. درونیابی با استفاده از پیش مراجعه
9. تغییر مقادیر جدول مراجعه با استفاده از ویرایشگر گرافیکی

 

 

 

فصل هفتم : کتابخانه Discontinuities

 

1. بلوکهای اشباع
2. بلوکهای منطقه صفر Dead Zone
3. بلوکهای محدود کننده سرعت
4. بلوک Backlash یا بازی سیستم
5. بلوک رله Relay
6. بلوک گسسته سازQuantizer
7. بلوک تشخیصِ گذار Hit Crossing
8. بلوک اصطکاک کولنی و وابسته به گرانروی
9. بلوک انتقال به صفر
 

 

فصل هشتم: کتابخانه عملیات منطقی و بیتی Logic and Bit Operations

 

1. بلوک عملگر منطقی
2. بلوک های مقایسه (Compare to Zero, Compare to Constant, Relational Operator)
3. بلوک های آزمونِ بازه (Interval Test , Interval Test Dynamic)
4. جدول درستی Truth Table و بلوک Combinational Logic
5. نوع داده Fixed Point و ذخیره سازی اعداد اعشاری به صورت باینری
6. تعیین یک بیت خاص با استفاده از بلوک¬های Bit Set , Bit Clear
7. عملگر منطقی بیتی Bitwise Operator
8. بلوک استخراج بیت Extract Bits
9. بلوک انتقال بیت و ممیز Shift Arithmetic
10. بلوک های تشخیص تغییر (Detect Change, Detect Decrease, Detect Increase)
11. بلوک های تشخیص علامت سیگنال با شرط منطقی Detect fall negative, Detect Rise) Positive, Detect Rise Nonnegative, Detect Fall Nonpositive)

 

 

 

فصل نهم: کتابخانه بررسی مدل Model Verification

 

1. بلوک بررسی مقدار Assertion
2. بلوک بررسی بازه Check Static Range
3. بلوک بررسی بازه پویا Check Dynamic Range
4. بلوک بررسی بازه ممنوع پویا و ایستا( Check Dynamic Gap, Check Static Gap)
5. بلوک های بررسی حد بالا و پایین پویا و ایستا(Check Dynamic Upper Bound, Check Static Upper Bound, Check Dynamic Lower Bound , Check Static Lower Bound)
6. بلوک بررسی تغییرات Check Discrete Gradient
7. بلوک بررسی تفکیک پذیری Check Input Resolution

 

 

 

فصل دهم : پورتها و زیرسیستم ها

 

1. زیر سیستم هاSubsystem, Atomic Subsystem
2. بلوک زیر سیستم دارای قابلیت روشن شدن( Enabled Subsystem)
3. بلوک زیرسیستم دارای قابلیت فعال شدن( Triggered Subsystem)
4. بلوک زیرسیستم فعال شونده با قابلیت روشن شدن( Enabled and Triggered Subsystem)
5. بلوک زیرسیستم حلقه for (for Iterator Subsystem)
6. بلوک While
7. بلوک If, If Action Subsystem
8. بلوک های Switch-Case, Switch-Case Action
9. بلوک زیرسیستم قابل تنظیم (Configurable Subsystem)
10. بلوک Model
11. بلوک مثال¬های زیرسیستم Subsystem Examples

 

 

 

فصل یازدهم : کتابخانه Signal Routing

 

1. بلوک های جدا کننده و تعیین کننده سیگنال (bus selector, bus assignment)
2. بلوک های تسهیم کننده و جدا کننده سیگنال تسهیم شده (Mux , Demux)
3. بلوک انتخاب کننده (Selector)
4. بلوک های سوئیچ (Switch, Manual Switch, Multiport Switch)
5. بلوک ادغام Merge
6. بلوک تشخیص محیط (Environment Control)
7. بلوک های goto, from, goto tag visibility
8. بلوک های ذخیره اطلاعات، نوشتن اطلاعات و خواندن اطلاعات(Data store memory, Data store read , Data store write)

 

 

 

فصل دوازدهم : کتابخانه خواص سیگنال

 

1. بلوک تبدیل نوع داده (Data Type Conversion)‌
2. بلوک تبدیل نوع داده ارثی(Data Type Conversion Inherited)
3. بلوک انتشار نوع داده و مثالهای انتشار نوع داده(Data Type Propagation, Data Type Propagation Examples)
4. بلوک های یکسان سازی نوع داده، حذف مقیاس نوع داده(Data Type Duplicate, Data Type Scaling Strip)
5. بلوک های تبدیل باس به بردار، استخراج اطلاعات ،‌ تعیین مشخصات و تشخیص عرض سیگنال(Bus to vector, Probe, Signal specification, Width)‌
6. بلوک تعیین شرایط اولیه (IC(initial condition))‌
7. بلوک های تغییر نرخ نمونه برداری و تبدیل سیگنال(Rate Transition, Signal conversion)

 

 

 

فصل سیزدهم: کتاب خانه بلوک های قابل تعریف توسط کاربر و خطایاب سیمولینک

 

1. بلوک تابع Embedded Matlab
2. بلوک های عبارت Matlab و تابع Matlab(Fcn , Matlab Fcn)
3. بلوک Level-2 M-File S-Funciton
4. سیستم خطایابی در سیمولینک(Simulink Debugger)

برچسب ها: آموزش, Simulink, آموزش, matlab, آموزش, سیمولینک, آموزش, سیمولینک, در, matlab, آموزش, سیمولینک, در, متلب, آموزش, متلب, آموزش, مطلب, آموزش, نرم, افزار, matlab, آموزش, نرم, افزار, متلب, دانلود, آموزش, دانلود, کتاب, آموزش, matlab, دانلود, کتاب, آموزش, سیمولینک, در, matlab, دانلود, کتاب, آموزش, متلب,

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش جامع Simulink پارسیان

آموزش جامع Simulink پارسیان

3DVD
بیش از 19ساعت مطالب آموزشی
آموزش به شیوه مالتی مدیا
آموزش با مثالهای کاربردی
بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا
به همراه فایل پروژه های تمرینی
به همراه نرم افزارMATLAB R2011a x86, x64 & Simulink
ابزار حرفه ای شبیه سازی در نرم افزار متلب

محصولات مرتبط

ماشینکاری و پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی قيمت : 159.000 ريال نسخه : 5/10 سال تولید : 1387 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 4 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 159.000 ريال نسخه : 3D , 4D سال تولید : 1386 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : اینتراکتی

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 129.000 ريال نسخه : V5R20Sp4 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 15 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی سیستمهای hvac ساختمانی قيمت : 139.000 ريال نسخه : Hap 4.5 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

شبیه سازی طراحی تحلیل وبهینه سازی سیستمهای مدلینگ و پردازش شیمیائی قيمت : 149.000 ريال نسخه : 7.3 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها قيمت : 99.000 ريال نسخه : 16 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 12 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 21 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 119.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 80/8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 3.0.1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع رویت آرشیتکچر 2014 و به روز رسانی‌های ۲۰۱۵ ویژگی‌های گردویار:•    دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس•    کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)•    بالاترین کیفیت صدا و تصویر•    دارای مثال‌های کاربردی•    به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی•    به همراه نسخه کامل نرم‌افزار•    دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها•...

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در اتوکد فصل اول: 1.معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2.نحوه چیدمان نوارابزارها 3.وارد کردن دستورها در نرم افزار 4.تنظیمات صفحه ترسیم 5.آشنایی با دکمه های صفحه کلید و موس در نرم افزار اتوکد 6.سیستم های مختصات اتوکد 7.سیستم مختصات عمودی دکارتیف 8.سیستم مختصات نسبی دکارتی 9.سیستم مختصات نسبی قطبی 10.حذف دستورهای اجرا شده...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار اسکچ آپ نسخه 8 این مجموعه شامل:- مقدمه ای بر SketchUp- آشنایی با مفاهیم SketchUp- طراحی در SketchUp- آشنایی با اجزا SketchUp- آشنایی با سیستم مختصات SketchUp- آشنایی با Inference Engine- آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp- آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing- آشنایی با روش Push And Pull- طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح...

152,100 ریال 169,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار پریماورا پی 6نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ام اس پروجکت 2013 نرم افزار Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی،...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آمورش نرم افزار کتیا  Catia (قالب کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی کتیا Catia (ماشین کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش فلوئنت و گمبیت 2015

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی MS Project

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا