آموزش سپ SAP بهکامان

ارزان شد!
آموزش سپ SAP

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

تحلیل محاسبات و آنالیز جزاء ساختمان

قيمت : 119.000 ريال

نسخه : 14

سال تولید : 1389

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 12 ساعت

سبک آموزش : مالتی مدیا

نرم افزار : دارد

107,100 ریال

-10%

119,000 ریال

جزئیات

فصل اول : آشنايي با منوي File
Open / Save/New Model
وارد كردن يك فايل ورودي متن و صدور آن
وارد كردن يك فايل DXF و صدور آن
وارد كردن و صادر كردن يك فايل اجرايي
ديدن حركت زمان واقعي،دستور Print Graphic
آشنايي با دستور Print Setup For Graphics
آشنايي با دستور  Report Setup

فصل دوم : آشنايي با منوي Edit
دستورات Redo , Undo و ويرايش سازه ها
دستور Add to Model
دستورات Move , Merge  Joints,Replicate
تكراركردن در يك آرايش شعاعي و يا تغيير مبداَ
دستوراتMirror,Divide Frame,Mesh Shells
دستوراتConnect , Disconnect , Join frame
دستورات Change Label , Show Duplicate

فصل سوم : آشنايي با منوي View
دستورات Set 3D View , Set 2D View
دستور Set Limits,دستور Set Display Option
دستوراتRubber band zoom, Show,Refresh

فصل چهارم : آشنايي با منوي Define
دستور Material،اضافه كردن مصالح بتوني
دستور Frame Section،اضافه كردن مقطع قاب
مقاطع بتوني،اضافه كردن مقطع متغير
دستورات Area Section،NL Link Properties
دستور Static load Cases،تعريف خط عبور
تعريف وسيله ي نقليه،وسيله ي نقليه عمومي
توصيف دسته هاي وسيله ي نقليه
توصيف بازتاب هاي پل,توصيف بارهاي متحرك
دستور Join Pattern,Time History Cases
دستورات  Response Spectrum , Group
تعريف تابع,دستور Time History Functions
دستور Response Spectrum Cases
دستور Hinge Prop,Show Static Push Over
دستور Load Combinations

فصل پنجم : آشنايي با منوي Draw
معرفي منوي Draw،ايجاد المانهاي پوسته اي
دستور Set Reshape Element Mode
دستور Add Special J,Draw Frame Element
دستور Draw Poly Area Object
دستور  Draw 2 Joint Link
دستور Quick Draw Braces
دستور Coordinate System / Grids
دستور Lock Grid,Snap Tools
دستور New label / constraints

فصل ششم : آشنايي با منوي Select
انتخاب با پلان دو بعدي / خط تقاطع / Windowing
انتخاب به وسيله ي گروه ها ، مقاطع قاب پوسته
انتخاب به وسيله ي خصوصيات غيرخطي ، قيدها ، شماره ها
انتخاب همه ي اعضاء ، CLR ، PRS ، Deselect

فصل هفتم : آشنايي با منوي Assign
گزينه هاي معرفي داده ها,دستور Joint
حذف يا آزاد كردن قيد گره ها ، نسبت دادن حالت فنر
نسبت دادن جرم به گره هاي انتخابي
نسبت دادن مقاطع به المان هاي قاب
نسبت دادن محور هاي محلي,نسبت قسمت صلب انتهايي
نسبت دادن قطعات خروجي و پيش تنيدگي
نسبت دادن نيروي P_ Delta به قاب و خط عبور
نسبت دادن مفصل به المان قاب
نسبت دادن مقاطع به المان هاي پوسته و محورهاي محلي
دستور NL Link,نسبت دادن بار يا تغيير مكان به گره ها
نسبت دادن بار ثقلي و نقطه اي به المان هاي قاب
نسبت دادن بارهاي ذوزنقه اي و حرارتي به المان هاي قاب
نسبت دادن بارهاي پيش تنيده
نسبت دادن بارهاي ثقلي و يكنواخت به المان هاي پوسته
نسبت دادن بارهاي فشاري به پوسته
نسبت دادن بارهاي ثقلي به المان هاي غير خطي
دستورات JointPattern,ClearDisplay,GroupName

فصل هشتم : آشنايي با منوي Analyze
دستور Set Option,دستور  Eigen Vectors,دستور Run

فصل نهم : آشنايي با منوي Display
معرفي ابزار هاي Display
دستورات Pattern / Uniformed Shape / Show lane
نمايش جدول ورودي و اشكال  Deformed
دستوراتShow Mode Shape/Show Element Forces
دستور Show Virtual Work Diagram
دستور Show Response Spectrum
نمايش ورودي و خروجي تابع تاريخچه ي زماني
نمايش خروجي راستاي اثر تاريخچه ي زماني المان قاب
نمايش اثر تاريخچه ي زماني قاب
نمايش خروجي راستاي اثر تاريخچه ي زماني المان قاب
نمايش خروجي اثر تاريخچه ي زماني تنش المان پوسته
دستورات Select Group / Select By Labels
دستورات Set Out put Table Mode

فصل دهم : آشنايي با منوي Design
طراحي مدل فولادي و بتوني
دستور Redefine Element Design
نمايش نتايج ورودي و خروجي طراحي
بررسي و كنترل تنش,طراحي مجدد عضو فولادي
دستورات Restart Design , Update Analysis


فصل يازدهم : آشنايي با منوي Option
دستور  Dimension / Tolerances Preferences
تنظيم پارامتر هاي طراحي بتوني
دستور Colors،دستور Windowing و ساير تنظيمات

فصل دوازدهم :  آشنايي با منوي Bridge
دستورات Bridge Wizard،Layout Lines
دستورات Diaphragm،Restrainers،Deck Section
دستورات Bearings،FoundationSpring
دستورات Abutments،Bents
دستورات Parametric Variations

فصل سيزدهم :  مثال عملي (1)
تكيه گاه هاي مايل،تير بتوني پيش تنيده،قاب خمشي فولادي

فصل چهاردهم : مثال عملي (2)
ايجاد مدل هندسي الگو،ترسيم بادبندها،ترسيم مهاربند ها
ايجاد المانهاي پوسته،شماره داركردن گره ها
شماره داركردن قابها و پوسته ها
تعريف خواص مواد،تعريف مقاطع قاب،تعريف مقاطع پوسته

فصل پانزدهم :  مثال عملي (3)
نسبت داده گروه ها،نسبت دادن مقاطع قاب و مقاطع پوسته
نسبت دادن آزاد سازي،معرفي حالات بارهاي استاتيكي
نسبت دادن بارهاي استاتيكي قاب و نيرو هاي استاتيكي پوسته
نسبت دادن نيروهاي استاتيكي گره ها
نسبت دادن جرمهاي وارد برگره وقيدها

فصل شانزدهم : مثال عملي (4)
اجراي تحليل،بازبيني شكلهاي مد،باز بيني تغيير شكل سازه
مطالعه نيرو ها و تنشها،كنترل تنشهاي طراحي فولادي
تعريف خواص مفصلي

فصل هفدهم : مثال عملي (5)
خواص پوش آور،اطلاعات خواص مفصلي قاب
بررسي خواص مفصل ايجاد شده
تعريف حالات پوش آور استاتيكي
اجرا كردن تحليل پوش آور.

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش سپ SAP بهکامان

آموزش سپ SAP بهکامان

تحلیل محاسبات و آنالیز جزاء ساختمان

قيمت : 119.000 ريال

نسخه : 14

سال تولید : 1389

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 12 ساعت

سبک آموزش : مالتی مدیا

نرم افزار : دارد

محصولات مرتبط

ماشینکاری و پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی قيمت : 159.000 ريال نسخه : 5/10 سال تولید : 1387 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 4 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 159.000 ريال نسخه : 3D , 4D سال تولید : 1386 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : اینتراکتی

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 129.000 ريال نسخه : V5R20Sp4 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 15 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی سیستمهای hvac ساختمانی قيمت : 139.000 ريال نسخه : Hap 4.5 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

شبیه سازی طراحی تحلیل وبهینه سازی سیستمهای مدلینگ و پردازش شیمیائی قيمت : 149.000 ريال نسخه : 7.3 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها قيمت : 99.000 ريال نسخه : 16 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 12 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 21 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 119.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 80/8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 3.0.1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع رویت آرشیتکچر 2014 و به روز رسانی‌های ۲۰۱۵ ویژگی‌های گردویار:•    دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس•    کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)•    بالاترین کیفیت صدا و تصویر•    دارای مثال‌های کاربردی•    به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی•    به همراه نسخه کامل نرم‌افزار•    دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها•...

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در اتوکد فصل اول: 1.معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2.نحوه چیدمان نوارابزارها 3.وارد کردن دستورها در نرم افزار 4.تنظیمات صفحه ترسیم 5.آشنایی با دکمه های صفحه کلید و موس در نرم افزار اتوکد 6.سیستم های مختصات اتوکد 7.سیستم مختصات عمودی دکارتیف 8.سیستم مختصات نسبی دکارتی 9.سیستم مختصات نسبی قطبی 10.حذف دستورهای اجرا شده...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار اسکچ آپ نسخه 8 این مجموعه شامل:- مقدمه ای بر SketchUp- آشنایی با مفاهیم SketchUp- طراحی در SketchUp- آشنایی با اجزا SketchUp- آشنایی با سیستم مختصات SketchUp- آشنایی با Inference Engine- آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp- آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing- آشنایی با روش Push And Pull- طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح...

152,100 ریال 169,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار پریماورا پی 6نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ام اس پروجکت 2013 نرم افزار Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی،...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آمورش نرم افزار کتیا  Catia (قالب کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی کتیا Catia (ماشین کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش فلوئنت و گمبیت 2015

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی MS Project

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا