آموزش solidworks بهکامان

ارزان شد!
آموزش solidworks بهکامان

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


محصول جدید

آموزش نرم افزار سالیدورک

طراحی و مدل سازی مونتاژ و پیکره بندی قطعات

نسخه : 2010

سال تولید : 1389

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 2 عدد

مدت زمان آموزش : 16 ساعت

سبک آموزش : مالتی مدیا

نرم افزار : دارد

98,100 ریال

-10%

109,000 ریال

جزئیات

فصل اول : آشنايي با محيط Solid Works
آشنايي با محيط Solid Works
آشنايي با View Toolbar
آشنايي با دستورات Sketch Toolbar
آشنايي با دستورات Sketch Tools Toolbar
ايجاد قرينه ي اشياء ، گرد كردن گوشه هاي تيز
پخ كردن گوشه هاي تيز در يك  Sketch Chamfer
افست كردن اشياء دو بعدي،آراستن اشياء دوبعدي
گسترش يك شيء ، تبديل يك شيء به چند قسمت
Construction Geometry
Convert Entities،Linear Sketch
تكرار اشياء دو بعدي به صورت قطبي
ايجاد Sketch سه بعدي(3D Sketch)
نشانگرها،ويرايش و حذف Sketch
روش هاي انتخاب اشياء

فصل دوم: اندازه گيري واعمال قيد درSketch
اندازه گيري در Sketch
استفاده از دستور Dimension
حل يك مثال عملي
اعمال قيد بين اشياء يك Sketch
اعمال قيد بين اشياء،بررسي قيدها در اعمال قيد دستي
اعمال قيد خودكار Automatic Relation
چند نكته مهم در اعمال قيدهاي خودكار و دستي
حذف و ويرايش قيدها
كنترل Sketch
Cut/Copy درون يك Sketch
Cut/Copy كل يك Sketch

فصل سوم : ايجاد مدل هاي سه بعدي
آشنايي با اجزاء سازنده ي يك Part
روش هاي عمومي ويررايش Featureها
دستورات Feature Toolbar
آشنايي با دستورExtrude
انجام 2 مثال عملي
آشنايي با دستور Extrude Cut
گرد كردن لبه ها و گوشه ها با  Fillet
پخ زدن لبه ها و گوشه هاي مدل يا Chamfer
ايجاد Feature  با چرخش پروفيل حول يك محور
بريدن مدل با استفاده از دوران پروفيل حول يك محور
پوسته اي كردن مدل(Shell)
Feature بااستفاده ازجاروب كردن پروفيل دريك مسير
Sweep Using Guide Curve
آشنايي با دستور Rip
شكاف دادن مدل در حوالي يك لبه (Rib)
ايجاد سوراخ هاي ساده ( Simple Hole)

فصل چهارم : ايجاد مراجع هندسي و منحني ها
بررسي دستورات ReferenceGeometryToolbar
انواع صفحات طراحي
انتخاب سطح جانبي مخروط
آشنايي با نوع ديگري از Plane با ذكر يك مثال
ايجاد محور با استفاده از يك خط يا يك لبه
ايجاد دستگاه مختصات جديد
بررسي دستورات Curve Toolbar
آشنايي با دستور Composite Curve
آشنايي با دستور Split Line
آشنايي با دستورات Silhouette Split Line
Helix-Curve Through Free Points
مراحل ايجاد منحني مارپيچ تخت
دو دستور از Sketch Tools Toolbar
Face Curve، Intersection Curve

فصل پنجم : ايجاد مدل هاي سه بعدي
Draft ، Loft
شيب دهي به سطوح مدل
حل يك مثال عملي
آشنايي با ابزار Step Draft
آشنايي با ابزار Loft،انجام  مثالي عملي
Add Loft Section ،Cut،Loft
Pattern  ها
روش هاي متفاوت براي تكرار يك شيء
تكرار اشياء با استفاده از چرخش Seed Entity حول يك محور
تكرار يك شيء در امتداد يك منحني
تكرار يك شكل به صورت نامنظم با استفاده از نقاط
تكرار يك شي ء به صورت نامنظم با استفاده از جدول
Mirror / Scale
1. قرينه كردن اشياء سه بعدي
2. تغيير مقياس يك Body ، Scale

فصل ششم : ايجاد Surface
آشنايي با Surface ها
ايجاد Surfaceبوسيله ارتفاع به ExtrudedSurfaceSketch
ايجاد Surface ها با جاروب شدن پروفيل
Radiate Surface
ايجاد Surface  بين يك جفت سطح افست شده
كنترل Surface،گسترش Extended Surface / Surface
اعمال Fillet  در Surface،وصله زدن به Surface  ها
بريدن قسمتهاي اضافي در Surfaceها
روابط بين Solid Body  و  Surface Body
حذف يك سطح از  Solid Body يا  Surface Body
جايگزيني سطوح يك  Solid Body  يا  Surface Body
تبديل Surface Body به Solid Body

فصل هفتم : Part
ويرايش Part،تنظيم مشخصات وويرايش ديناميكي  Feature ها
نحوه ي Copyكردن Feature ها،نورپردازي و تنظيم روشنايي
Point Light / Directional Light
Ambient Light/Spot Light
كنترل Part،رابطه ي پدر فرزندي بين اشياء
ايجاد رابطه ي رياضي بين اشياءو پارامتري كردن مدل
Shared Value،دستورMeasure،حذف و لغوموقتيFeatureها
جابجا كردن و چرخاندن Body،كپي كردن Body
آمارگيري از Feature هاي يك پارت،كنترل هندسه ي مدل
كنترل اشياء مدل،ايجاد Partجديد،Derived Part(پارت مشتق شده)
تبديل يك پارت به چند پارت جديد،نمايان ساختن اطلاعات مربوط به Part
نمايان ساختن اطلاعات مربوط به Part،كنترل Annotationها
برش مدل در يك يا چند مقطع براي فهم بهتر مدل
محاسبه ي Sketch،نمايش مدل به همراه خطوط راه راه روي سطح آن

فصل هشتم : مونتاژ قطعات در محيط Assembly
مقدمه اي بر Assembly،مونتاژ قطعات در محيط Assembly
طراحي از پائين به بالا،مونتاژ هوشمند،طراحي از بالا به پائين
نحوه ي وارد كردن قطعات ايجاد شده در محيط پارت به اسمبلي
جابجا كردن يك قطعه،دوران يك قطعه،مونتاژ قطعات

فصل نهم : Assemblyها
ويرايش مجموعه مونتاژي،حذف يك قطعه از مجموعه مونتاژي
ويرايش ونمايش Mate  هاي موجود در يك قطعه
تعويض قطعات مجموعه مونتاژي،زير مجموعه مونتاژي
Sub Assembly ها،ساده سازي مجموعه هاي بزرگ
ساده سازي مجموعه هاي بزرگ براي بالا بردن كارايي و سرعت
مقايسه انواع ساده سازي ها در چگونگي بهبود بخشيدن به سرعت
شبيه سازي مجموعه هاي مونتاژي Simulation
عكس العمل قطعات نسبت به هم در حركت يا دوران
شبيه سازي يك مجموعه مونتاژي با اضافه كردن موتور
اعمال نيروي جاذبه به مجموعه ي مونتاژي ونماي انفجاري آن
نماي انفجاري يك مجموعه ي مونتاژي جهت مشاهده ي قطعات مجموعه
ويرايش نماي انفجاري يك مجموعه مونتاژي

فصل دهم : پيكر بندي (Configuration)
پيكربندي دستي،پيكر بندي با استفاده از جداول،Dimension

فصل يازدهم : بررسي امكانات تكميلي در استفاده بهينه
بررسي بخش مربوط به  Office Products
مديريت سند با استفاده از امكانات منوي File
استفاده از امكانات ويرايشي در منوي Edit
بررسي دستورات منوي View
نحوه درج موضوعات توسط امكانات منوي Insert
مديريت ابزار ها درمنوي Tools،مديريت پنجره ها درمنوي Window
پيكربندي تنظيمات در بخش تنظيمات Options

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش solidworks بهکامان

آموزش solidworks بهکامان

آموزش نرم افزار سالیدورک

طراحی و مدل سازی مونتاژ و پیکره بندی قطعات

نسخه : 2010

سال تولید : 1389

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 2 عدد

مدت زمان آموزش : 16 ساعت

سبک آموزش : مالتی مدیا

نرم افزار : دارد

محصولات مرتبط

ماشینکاری و پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی قيمت : 159.000 ريال نسخه : 5/10 سال تولید : 1387 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 4 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 159.000 ريال نسخه : 3D , 4D سال تولید : 1386 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : اینتراکتی

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 129.000 ريال نسخه : V5R20Sp4 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 15 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی سیستمهای hvac ساختمانی قيمت : 139.000 ريال نسخه : Hap 4.5 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

شبیه سازی طراحی تحلیل وبهینه سازی سیستمهای مدلینگ و پردازش شیمیائی قيمت : 149.000 ريال نسخه : 7.3 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها قيمت : 99.000 ريال نسخه : 16 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 12 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 21 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 119.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 80/8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 3.0.1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع رویت آرشیتکچر 2014 و به روز رسانی‌های ۲۰۱۵ ویژگی‌های گردویار:•    دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس•    کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)•    بالاترین کیفیت صدا و تصویر•    دارای مثال‌های کاربردی•    به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی•    به همراه نسخه کامل نرم‌افزار•    دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها•...

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در اتوکد فصل اول: 1.معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2.نحوه چیدمان نوارابزارها 3.وارد کردن دستورها در نرم افزار 4.تنظیمات صفحه ترسیم 5.آشنایی با دکمه های صفحه کلید و موس در نرم افزار اتوکد 6.سیستم های مختصات اتوکد 7.سیستم مختصات عمودی دکارتیف 8.سیستم مختصات نسبی دکارتی 9.سیستم مختصات نسبی قطبی 10.حذف دستورهای اجرا شده...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار اسکچ آپ نسخه 8 این مجموعه شامل:- مقدمه ای بر SketchUp- آشنایی با مفاهیم SketchUp- طراحی در SketchUp- آشنایی با اجزا SketchUp- آشنایی با سیستم مختصات SketchUp- آشنایی با Inference Engine- آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp- آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing- آشنایی با روش Push And Pull- طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح...

152,100 ریال 169,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار پریماورا پی 6نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ام اس پروجکت 2013 نرم افزار Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی،...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آمورش نرم افزار کتیا  Catia (قالب کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی کتیا Catia (ماشین کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش فلوئنت و گمبیت 2015

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی MS Project

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا