آموزش کتیا Catia ازطريق حل مثالهاي كاربردي بهکامان

ارزان شد!
آموزش Catia ازطريق حل مثالهاي كاربردي

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

قيمت : 166.000 ريال

نسخه : V5R21

سال تولید : 1391

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 14 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد 

149,400 ریال

-10%

166,000 ریال

جزئیات

مباحث مورد تدريس :

فصل 1 : آشنايي با محيط Catia
Mechanical Design
Sketcher , Part Design
Assembly Design
Sheet Metal Design
Drafting ,  Structure Design
Mold Tooling Design
Shape , Digital Mockup
Ergonomics Design&Analysis
Knowledgeware
Analysis&Simulation
Equipment & Systems
Machining , AEC Plant
فصل 2 : حل يك مثال كامل و كاربردي
طراحي شاتون  (Conrod)
ترسيم سيلندر (Block)
طراحي پيستون( Piston)
مدل سازي مدل اوليه ميلنگ (Crankshaft)
مدل سازي گژن پين(Bar)
فصل 3 : ورود به محيط اسمبلي
آشنايي با محيط Assembly
اعمال قيدهاي مونتاژ،آناليز مدل مونتاژي
تهيه نقشه از مجموعه مونتاژي
ايجاد جدول عنوان نقشه(Title Block)
تهيه نقشه از ميلنگ
 آشنايي بابرخي ازدستورات محيط نقشه كشي
Automatically generated dimensions
ويرايش كردن Crankshaft

فصل 4 : DMU Kinematics 
مرورمحيط طراحي مكانيزم حركتي مجموعه هاي مونتاژي
فصل 5 : آناليز موتور تك سيلندر
روند انجام تحليل در نرم افزار Catia
Generative Structural Analysis
آماده سازي مدلهاي مونتاژي براي انجام آناليز
فصل 6 : توانايي استفاده از اتصالات تحليلي
شناسايي اصول استفاده از :
          General Analysis Conection
شناسايي اصول استفاده از اتصال تحليلي نقطه اي
شناسايي اصول استفاده از اتصال تحليلي خطي
استفاده از اتصال تحليلي خطي درون يك قطعه
استفاده از اتصال تحليلي صفحه اي
استفاده از اتصال تحليلي سطحي درون يك قطعه
 استفاده از اتصال تحليلي نقطه به نقطه


فصل 7 : توانايي استفاده ازجعبه ابزار Connection Property
شناسايي اصول استفاده از Fastened connection property
شناسايي اصول استفاده از Fastened spring connection property
شناسايي اصول استفاده از Slider connection property
شناسايي اصول استفاده از Contact connection property
شناسايي اصول استفاده از Bolt tightening connection property
شناسايي اصول استفاده از Pressure fitting connection property
شناسايي اصول استفاده از Rigid connection property
شناسايي اصول استفاده از Smooth connection property
شناسايي اصول استفاده از User defined distant connection property
شناسايي اصول استفاده از Virtual bolt tightening connection property
شناسايي اصول استفاده از Virtual spring bolt tightening connection
شناسايي اصول استفاده از Spot welding connection property
شناسايي اصول استفاده از Seam welding connection property
شناسايي اصول استفاده از Surface welding connection property
كنترل اتصالات تعريف شده Model checker
فصل 8 : شناسايي اصول استفاده ازجعبه ابزار Restraint
شناسايي اصول استفاده ازجعبه ابزار Restraint
شناسايي اصول استفاده از Surface slider
شناسايي اصول استفاده از Slider
شناسايي اصول استفاده از Sliding Pivot
شناسايي اصول استفاده از Ball join
شناسايي اصول استفاده از User defined restraint
شناسايي اصول استفاده از Isostatic restraint
فصل 9 : توانايي استفاده از جعبه ابزار Loads
شناسايي اصول استفاده از Pressure
شناسايي اصول استفاده از Distrubuted force
شناسايي اصول استفاده از Moment
شناسايي اصول استفاده از Bearing load
شناسايي استفاده از Imported force
شناسايي استفاده از Imported moment
شناسايي اصول استفاده از Acceleration
شناسايي اصول استفاده از Line force
شناسايي اصول استفاده ازSurface force
شناسايي اصول استفاده از Force density
شناسايي اصول استفاده از Volume force
شناسايي اصول استفاده ازEn forced displacement 
شناسايي اصول استفاده از Combined loads
شناسايي اصول استفاده از  Assembled loads
شناسايي اصول استفاده از Temperature field
شناسايي اصول استفاده از Temperature field from termal solution

فصل 10: شناسايي اصول استفاده از Model manager
شناسايي اصول استفاده از Octree tetrahedron mesher
شناسايي اصول استفاده از Octree triangle mesher
شناسايي اصول استفاده از Local mesh size
شناسايي اصول استفاده از Beam mesher
شناسايي اصول استفاده از Local mesh sag
شناسايي اصول استفاده از 3D property
شناسايي اصول استفاده از 2D property
شناسايي اصول استفاده از Imported composite property
تعريف يك 2D property  به صورت محلي Local
شناسايي اصول استفاده از 1D property
اصول استفاده از Checking the model
فصل 11 : انواع آناليز و تحليل
تعريف نوع آناليز براي مدل المان محدود
آناليز استاتيكي مركب(آناليز تركيب چند آناليز استاتيكي)
آناليز مودهاي مقيد استاتيكي
بدست آوردن مودهاي كمانشي
آناليز فركانسي
آناليز فركانسي آزاد
آناليز استاتيكي
تحليل موتور چهار سيلندر و بدست آوردن محل ماكسيمم تنش
تحليل يك ميله خميده
مدل سازي
آناليز
اعمال قيود ، اعمال نيرو
حل كردن مسئله
پردازش نتايج بدست آمده

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش کتیا Catia ازطريق حل مثالهاي كاربردي بهکامان

آموزش کتیا Catia ازطريق حل مثالهاي كاربردي بهکامان

قيمت : 166.000 ريال

نسخه : V5R21

سال تولید : 1391

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 14 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد 

محصولات مرتبط

ماشینکاری و پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی قيمت : 159.000 ريال نسخه : 5/10 سال تولید : 1387 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 4 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 159.000 ريال نسخه : 3D , 4D سال تولید : 1386 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : اینتراکتی

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 129.000 ريال نسخه : V5R20Sp4 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 15 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی سیستمهای hvac ساختمانی قيمت : 139.000 ريال نسخه : Hap 4.5 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

شبیه سازی طراحی تحلیل وبهینه سازی سیستمهای مدلینگ و پردازش شیمیائی قيمت : 149.000 ريال نسخه : 7.3 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها قيمت : 99.000 ريال نسخه : 16 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 12 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 21 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 119.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 80/8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 3.0.1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع رویت آرشیتکچر 2014 و به روز رسانی‌های ۲۰۱۵ ویژگی‌های گردویار:•    دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس•    کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)•    بالاترین کیفیت صدا و تصویر•    دارای مثال‌های کاربردی•    به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی•    به همراه نسخه کامل نرم‌افزار•    دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها•...

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در اتوکد فصل اول: 1.معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2.نحوه چیدمان نوارابزارها 3.وارد کردن دستورها در نرم افزار 4.تنظیمات صفحه ترسیم 5.آشنایی با دکمه های صفحه کلید و موس در نرم افزار اتوکد 6.سیستم های مختصات اتوکد 7.سیستم مختصات عمودی دکارتیف 8.سیستم مختصات نسبی دکارتی 9.سیستم مختصات نسبی قطبی 10.حذف دستورهای اجرا شده...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار اسکچ آپ نسخه 8 این مجموعه شامل:- مقدمه ای بر SketchUp- آشنایی با مفاهیم SketchUp- طراحی در SketchUp- آشنایی با اجزا SketchUp- آشنایی با سیستم مختصات SketchUp- آشنایی با Inference Engine- آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp- آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing- آشنایی با روش Push And Pull- طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح...

152,100 ریال 169,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار پریماورا پی 6نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ام اس پروجکت 2013 نرم افزار Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی،...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آمورش نرم افزار کتیا  Catia (قالب کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی کتیا Catia (ماشین کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش فلوئنت و گمبیت 2015

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی MS Project

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا