آموزش workingmodel بهکامان

ارزان شد!
آموزش workingmodel

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

قيمت : 159.000 ريال

نسخه : 3D , 4D

سال تولید : 1386

نوع لوح فشرده : CD

تعداد لوح فشرده : 2 عدد

مدت زمان آموزش : 14 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتی

143,100 ریال

-10%

159,000 ریال

جزئیات

فصل اول ) آشنايي با ابزار هاي Working Model 3D.
فصل دوم ) آشنا شدن با محيط نمايشي 3D : محدوده صفحه نمايش  ، كادر محاوره units ، سيستم  مختصات.
فصل سوم) آشنايي با چگونگي رسم مدل  :  جعبه ابزار طراحي  ، انتخاب اجسام ، جابه جايي جسم  توسط جعبه ابزارEdit،مشاهده جسم.
فصل چهارم ) ويژگيهاي كادر محاوره Properties : خواص ظاهري و فيريكي جسم ، موقعيت  و سرعت ، بردارها (Vectors).
فصل پنجم ) كاربرد قيد ها : اتصال Coord به جسم ، تثبيت Coord در فضا ، اتصال دستگاه مختصات محلي(Coord) موجود  به جسم ،
جدا كردن Coord از جسم ، تغيير مكان و جهت يابي Coord ، ايجاد قيد هاي مركب از يك جفت مختصات محلي (Coord)،ايجاد قيد بين دو
جسم ، تغيير موقعيت يك اتصال ، تغيير محور آزاد يك قيد،تعويض نوع قيد ، اصلاح خواص قيدها ، پاك كردن يك قيد ، مرئي و نا مرئي
كردن يك قيد ، تغيير نام قيد ونام گذاري قيد ، تغيير ويژگي هاي قيد ، كاربرد پنجره خواص اتصال ، ايجاد نيرو و گشتاور خارجي ، انواع
قيد ها ، نام پيش فرض قيد ، تغيير ظاهري قيد ، شكستن يك قيد ، اتصال يك قيد شكسته شده ، ايجاد قيد به روش  پيشرفته .
فصل ششم ) استفاده از Import and Export  در نرم افزار  WM3D :  ورودي ، خروجي .
فصل هفتم ) اندازه گيري : مقادير اندازه گيري شده ، محدوده نمودار اندازه گيري ، ايجاد يك نمودار جديد ،نمايش يك نمودار
اندازه گيري  ، نمايش بردار اندازه گيري ، تغيير رنگ و خواص بردار ها.
فصل هشتم ) فرمول نويسي :        Body ، خصوصيات      Constraint ، خصوصيات     Coord ، مدل هايي از دستور Offset،
خصوصيات قابل دسترسي با انتخاب         Output ، توابع منوي  Math.
فصل نهم ) مكانيزم پيچيده : ساخت مكانيزم فضايي ، موتور پيستوني ،ساخت ميل لنگ ، ساخت Coord ،ساخت ميله رابط اجراي مدل
شبيه ساري ، مثال Piston ،  X-RAY  در نرم افزار WM3D، مثال Log Machine (حركت جرثقيل ) ،مثال Set Sizing Planet Gear .
فصل اول ) آشنايي با محيط Working Model 4D: محيط نمايشي ، Toolbar Menu، نوارToolbars
Coordinate System ، Properties list ، Connection list ، Object list
فصل دوم ) آشنايي با ترسيم و خصوصيات مدل ها  : مدل هاي صلب (Rigid)  ، ترسيم مكعب (Box)،ترسيم استوانه  (Cylinder) ،
ترسيم چند ضلعي هاي حجيم  (Extruded Polygon)،انتخاب مدل ها ،جابه جايي مدل (Drag)،دوران مدل (Rotate)،
حركت دادن مدل (Move)،حذف مدل (Delete)،كادر محاوره Properties،Appearance (اطلاعات اوليه) ، Pos (موقعيت) ،
Vel (سرعت) ،Material (جرم و حجم) ،Geometry (ابعاد مدل) ، Key Frame (انيميشن) ، Central inertia (اينرسي مدل) ،
CM (مركز ثقل) ،Color (رنگ) ، Contact (تماس با مدل) ، FEA (آناليز) ، FEA Display (شبيه سازي) ،
كادرمحاوره Surface Rendering،Deformed Appearance(عمليات رندر)،Texture(بافت)،Surface Vel،(موقعيت جهاني)World Pos
ساخت يك مدل پيستون ساده ،سرعت متحرك سازي ، تنظيم واحد ها (Units)، تنظيم شبكه Grid،ايجاد مدل ميل لنگ (Crankshaft) ،
نسبت دادن نام به ميل لنگ، نسبت دادن حركت موتوربه مدل ميل لنگ ، تعريف Coord ، تعيين عملكرد موتور ،ايجاد ميله اتصالي،
ايجاد  Coord، ايجاد اتصال كروي (Spherical joint) ، تست مدل ، ايجاد پيستون ، نسبت دادن پيستون به منبع ، ايجاد Coord روي
پيستون ،ايجاد يك قيد كروي (Spherical joint) ، تغيير موقيعت Coord، اجراي عمل شبيه سازي ،اندازه گيري ، ويرايش مدل.
فصل سوم) شبيه سازي و اندازه گيري  :  نگارش متن  ، تعيين اشاره گر متن ، متن هاي گروهي ، اندازه گذاري ،مشاهده اطلاعات  فايلهاي
نرم افزار  Nastran، شروع كار با Working Model ،تجسم نتايج FEA.
فصل چهارم ) ايجاد انيميشن : متحرك سازي براي آماده سازي ، فعال كردن فريم كليدي ، ايجاد ليست Keyframe،استفاده از Lights،
اضافه كردن نورموضعي (Spotlight)،نحوه ايجاد يك دوربين وكنترل زاويه و راستاي آن،تهيه خروجي ويديويي از انيميشن،قطعات انفجاري.
فصل پنجم ) عملكرد شبيه سازي : درك ارتباط مدل ها ، تنظيمات داخلي ، كنترل عمليات شيبه سازي، نوار لغزنده كنترل كننده عمل
شبيه سازي ، استفاده از جدول براي كنترل شبيه سازي،اندازه گيري مقدار نيروي ارتجائي، نمايش شتاب ميله اتصال ، تغيير اندازه بردار
شتاب ، مشاهده مدل هاي مياني،تنظيمات تكميلي شبيه سازي ، تعيين يك تابع هارمونيك .

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش workingmodel بهکامان

آموزش workingmodel بهکامان

قيمت : 159.000 ريال

نسخه : 3D , 4D

سال تولید : 1386

نوع لوح فشرده : CD

تعداد لوح فشرده : 2 عدد

مدت زمان آموزش : 14 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتی

محصولات مرتبط

طراحی و تحلیل مدارات الکترونیکی قيمت : 99.000 ريال نسخه : 7/7 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 21 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

ماشینکاری و پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی قيمت : 159.000 ريال نسخه : 5/10 سال تولید : 1387 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 4 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 129.000 ريال نسخه : V5R20Sp4 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 15 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی سیستمهای hvac ساختمانی قيمت : 139.000 ريال نسخه : Hap 4.5 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

شبیه سازی طراحی تحلیل وبهینه سازی سیستمهای مدلینگ و پردازش شیمیائی قيمت : 149.000 ريال نسخه : 7.3 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها قيمت : 99.000 ريال نسخه : 16 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 12 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 21 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 119.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 80/8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 3.0.1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع رویت آرشیتکچر 2014 و به روز رسانی‌های ۲۰۱۵ ویژگی‌های گردویار:•    دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس•    کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)•    بالاترین کیفیت صدا و تصویر•    دارای مثال‌های کاربردی•    به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی•    به همراه نسخه کامل نرم‌افزار•    دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها•...

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در اتوکد فصل اول: 1.معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2.نحوه چیدمان نوارابزارها 3.وارد کردن دستورها در نرم افزار 4.تنظیمات صفحه ترسیم 5.آشنایی با دکمه های صفحه کلید و موس در نرم افزار اتوکد 6.سیستم های مختصات اتوکد 7.سیستم مختصات عمودی دکارتیف 8.سیستم مختصات نسبی دکارتی 9.سیستم مختصات نسبی قطبی 10.حذف دستورهای اجرا شده...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار اسکچ آپ نسخه 8 این مجموعه شامل:- مقدمه ای بر SketchUp- آشنایی با مفاهیم SketchUp- طراحی در SketchUp- آشنایی با اجزا SketchUp- آشنایی با سیستم مختصات SketchUp- آشنایی با Inference Engine- آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp- آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing- آشنایی با روش Push And Pull- طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح...

152,100 ریال 169,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار پریماورا پی 6نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ام اس پروجکت 2013 نرم افزار Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی،...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آمورش نرم افزار کتیا  Catia (قالب کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی کتیا Catia (ماشین کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش فلوئنت و گمبیت 2015

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی MS Project

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا