آموزش کتیا catia طراحی دو بعدی مدلسازی سه بعدی مونتاژ قطعات و نقشه کشی صنعتی

ارزان شد!
آموزش کتیا طراحی دو بعدی مدلسازی سه بعدی مونتاژ قطعات و نقشه کشی صنعتی

با خرید این محصول شما می توانید تا 1 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 1 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 1,000 ریال.


محصول جدید

آموزش کتیا،  طراحی دو بعدی، مدلسازی سه بعدی، مونتاژ قطعات و نقشه کشی صنعتی: (Sketcher, Part Design, Assembly Design, Drafting):

یش از 11 ساعت آموزش به شیوه مالتی مدیا (130 مبحث آموزشی)
آموزش طراحی دو بعدی، مدلسازی سه بعدی، مونتاژ قطعات و نقشه کشی صنعتی در نرم افزار Catia v5 R20
مثال های متعدد دارای کاربرد صنعتی

این محصول مناسب افرادی است که قصد دارند کار با نرم افزار کتیا را شروع کنند. پس از استفاده از این محصول قادر خواهید بود انواع شکل های دو بعدی و مدل قطعات سه بعدی را ایجاد نمایید. در ادامه این مجموعه آموزشی نحوه مونتاژ قطعات بر روی یکدیگر و ایجاد یک مجموعه مونتاژی (Assembly) را خواهید آموخت. سپس نحوه ایجاد نقشه های ساخت از قطعات و مجموعه های مونتاژی را فرا خواهید گرفت. در این مجموعه آموزشی از چندین پروژه کاملا عملی و کاربردی برای تفهیم مطالب استفاده شده است

180,000 ریال

-10%

200,000 ریال

جزئیات

مباحث آموزشی مطرح شده در این مجموعه عبارت است از:

فصل اول: شروع به کار با نرم افزار Catia

آشنایی با نرم افزار Catia

بررسی روند کار در نرم افزارCatia

فصل دوم: ایجاد ترسیمه های دو بعدی(Sketch Design)

ترسیم خط به وسیله دستور (Line)

روش های ایجاد دایره (Circle)

روش های ترسیم کمان (Arc)

سایر روش های ایجاد خط

روش های ایجاد مستطیل و چند ضلعی ها (1)

روش های ایجاد مستطیل و چند ضلعی ها (2)

ایجاد منحنی به وسیله دستور Spline

ترسیم بیضی و سهمی

ایجاد ترسیمه به وسیله دستور Profile

فصل سوم: ویرایش اندازه ها در کتیا و قیدگذاری روی آن ها

انجام تنظیمات محیط Sketcher

گرد کردن گوشه های ترسیمه (دستور Fillet)

حذف کردن قسمت های اضافی ترسیمه (دستور Trim)

سایر دستورات نوارابزار Relimitations

دستورات نوارابزار Transformation

اندازه گذاری ترسیمه با اجرای دستور Constraint

قیدگذاری ترسیمه ها : دستور Constraints Defined in Dialog Box

قیدگذاری ترسیمه ها : ایجاد قید مماس بودن (Tangency) و هم مرکزی (Concentricity)

انجام یک پروژه عملی در رابطه با قید گذاری ترسیمه ها

بررسی نکات پیشرفته قیدگذاری ترسیمه ها

اجرای دستورات Contact Constraint, Fix Together, Multi Constraint و Auto Constraint

متحرک سازی ترسیمه های دو بعدی: (Animate Constraint)

تصویر کردن لبه های مدل با اجرای دستور Project 3D Elements

فصل چهارم: ایجاد مدل های سه بعدی

تبدیل ترسیمه به مدل های سه بعدی با استفاده از دستور Pad

اجرای دستور Multi-Pad

ایجاد حفره روی مدل به وسیله Pocket

ایجاد مدل های مدور با اجرای دستور Shaft

ایجاد حفره های مدور روی مدل (Groove)

ایجاد سوراخ روی مدل به وسیله دستور Hole

نحوه اجرای دستور Rib

اجرای دستور Slot

دستور Multi-Sections Solid

دستور Removed Multi-Sections Solid

فصل پنجم: کار بر روی مدل های سه بعدی و ویرایش آن ها (Dress up Features)

گرد کردن لبه های مدل به وسیله دستور Edge Fillet

سایر روش های گرد کردن لبه های مدل

ایجاد پخ روی لبه های مدل: Chamfer

شیبدار کردن لبه های مدل با اجرای دستور Draft

پوسته ای کردن مدل به وسیله دستور Shell

بررسی سایر گزینه های نوارابزار Dress up Features

اجرای دستور Stiffener

تعیین جنس و سایر خصوصیات مدل سه بعدی

مشاهده مدل سه بعدی به صورت برش خورده (Sectioning)

فصل ششم: دستورات نوارابزار Transformation

جابجا کردن مدل (Translation)

چرخاندن مدل (Rotate)

ایجاد قرینه از مدل (دستور Symmetry)

ایجاد کپی از اشیاء در راستاهای طولی (Rectangular Pattern)

ایجاد کپی از اشیاء در راستاهای طولی (2)

ایجاد کپی از اشیاء در راستاهای دایروی (Circular Pattern)

ایجاد کپی از اشیاء در راستای دلخواه

تغییر اندازه مدل در راستاهای گوناگون (Scale)

فصل هفتم: ایجاد عناصر هندسی

ایجاد نقطه در فضای سه بعدی (Point)

ایجاد خط در فضا (Line)

ایجاد صفحه کاری در فضا

ایجاد یک سیستم مختصاتی

فصل هشتم: پروژه های مدلسازی کاربردی

پروژه مدلسازی دو بعدی: ایجاد ترسیمه شاتون یک موتور شعاعی

ایجاد ترسیمه شاتون یک موتور شعاعی: (2)

ایجاد ترسیمه شاتون یک موتور شعاعی: (3)

پروژه مدلسازی سه بعدی: ایجاد مدل یک پیستون 

پروژه تبدیل ترسیمه به مدل سه بعدی: ایجاد مدل سه بعدی شاتون

فصل نهم: قید گذاری و مونتاژ قطعات در محیط Assembly Design از نرم افزار کتیا

آشنایی با محیط Assembly Design

قید گذاری بین قطعات (دستورات نوارابزار Constraint)

تکرار اشیاء در محیط Assembly

جابجا کردن قطعات مجموعه مونتاژی (1)

فصل دهم: پروژه ایجاد مجموعه مونتاژی موتور شعاعی

قید گذاری بین قطعات مجموعه مونتاژی (1)

طراحی قطعات در محیط Assembly Design (طراحی از بالا به پایین)

قید گذاری بین قطعات مجموعه مونتاژی (3)

آنالیز تداخل بین قطعات

مشاهده مجموعه مونتاژی به صورت برش خورده

قید گذاری بین قطعات مجموعه مونتاژی (4)

ایجاد زیر مجموعه مونتاژی (Sub-Assembly)

ویرایش قطعات مجموعه مونتاژی (1)

ادامه مراحل ایجاد زیر مجموعه مونتاژی

ایجاد مجموعه مونتاژی اصلی

تکمیل مدل مجموعه مونتاژی

ایجاد نماهای انفجاری از مجموعه های مونتاژی

فصل یازدهم: ایجاد نقشه های ساخت در محیط Drafting از نرم افزار کتیا

آشنایی با محیط Drafting

تهیه نماها از قطعات (1)

تهیه نماها از قطعات (2)

بررسی دستورات نوارابزار Views

ایجاد نماهای برش خورده (Section View)

تهیه نماهای جزئی

ایجاد نماهای پیشرفته (1)

ایجاد نماهای پیشرفته (2)

اندازه گذاری نقشه ها (1)

تهیه نقشه از مجموعه های مونتاژی و شماره گذاری آن ها

ایجاد جدول قطعات از مجموعه های مونتاژی

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش کتیا catia طراحی دو بعدی مدلسازی سه بعدی مونتاژ قطعات و نقشه کشی صنعتی

آموزش کتیا catia طراحی دو بعدی مدلسازی سه بعدی مونتاژ قطعات و نقشه کشی صنعتی

آموزش کتیا،  طراحی دو بعدی، مدلسازی سه بعدی، مونتاژ قطعات و نقشه کشی صنعتی: (Sketcher, Part Design, Assembly Design, Drafting):

یش از 11 ساعت آموزش به شیوه مالتی مدیا (130 مبحث آموزشی)
آموزش طراحی دو بعدی، مدلسازی سه بعدی، مونتاژ قطعات و نقشه کشی صنعتی در نرم افزار Catia v5 R20
مثال های متعدد دارای کاربرد صنعتی

این محصول مناسب افرادی است که قصد دارند کار با نرم افزار کتیا را شروع کنند. پس از استفاده از این محصول قادر خواهید بود انواع شکل های دو بعدی و مدل قطعات سه بعدی را ایجاد نمایید. در ادامه این مجموعه آموزشی نحوه مونتاژ قطعات بر روی یکدیگر و ایجاد یک مجموعه مونتاژی (Assembly) را خواهید آموخت. سپس نحوه ایجاد نقشه های ساخت از قطعات و مجموعه های مونتاژی را فرا خواهید گرفت. در این مجموعه آموزشی از چندین پروژه کاملا عملی و کاربردی برای تفهیم مطالب استفاده شده است

محصولات مرتبط

طراحی و تحلیل مدارات الکترونیکی قيمت : 99.000 ريال نسخه : 7/7 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 21 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

ماشینکاری و پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی قيمت : 159.000 ريال نسخه : 5/10 سال تولید : 1387 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 4 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 159.000 ريال نسخه : 3D , 4D سال تولید : 1386 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : اینتراکتی

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 129.000 ريال نسخه : V5R20Sp4 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 15 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی سیستمهای hvac ساختمانی قيمت : 139.000 ريال نسخه : Hap 4.5 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

شبیه سازی طراحی تحلیل وبهینه سازی سیستمهای مدلینگ و پردازش شیمیائی قيمت : 149.000 ريال نسخه : 7.3 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها قيمت : 99.000 ريال نسخه : 16 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 12 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 21 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 119.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 80/8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 3.0.1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع رویت آرشیتکچر 2014 و به روز رسانی‌های ۲۰۱۵ ویژگی‌های گردویار:•    دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس•    کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)•    بالاترین کیفیت صدا و تصویر•    دارای مثال‌های کاربردی•    به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی•    به همراه نسخه کامل نرم‌افزار•    دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها•...

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در اتوکد فصل اول: 1.معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2.نحوه چیدمان نوارابزارها 3.وارد کردن دستورها در نرم افزار 4.تنظیمات صفحه ترسیم 5.آشنایی با دکمه های صفحه کلید و موس در نرم افزار اتوکد 6.سیستم های مختصات اتوکد 7.سیستم مختصات عمودی دکارتیف 8.سیستم مختصات نسبی دکارتی 9.سیستم مختصات نسبی قطبی 10.حذف دستورهای اجرا شده...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار اسکچ آپ نسخه 8 این مجموعه شامل:- مقدمه ای بر SketchUp- آشنایی با مفاهیم SketchUp- طراحی در SketchUp- آشنایی با اجزا SketchUp- آشنایی با سیستم مختصات SketchUp- آشنایی با Inference Engine- آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp- آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing- آشنایی با روش Push And Pull- طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح...

152,100 ریال 169,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار پریماورا پی 6نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ام اس پروجکت 2013 نرم افزار Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی،...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آمورش نرم افزار کتیا  Catia (قالب کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی کتیا Catia (ماشین کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش فلوئنت و گمبیت 2015

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا