آموزش جامع Autocad 2016 بهکامان

ارزان شد!
آموزش جامع Autocad 2016 بهکامان

با خرید این محصول شما می توانید تا 2 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 2 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 2,000 ریال.


محصول جدید

آموزش جامع Autocad 2016 بهکامان

مشخصات:

قيمت : 255.000 ريال

نسخه : 2016

سال تولید : 1394

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 2 عدد

مدت زمان آموزش : 25 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

229,500 ریال

-10%

255,000 ریال

جزئیات

سرفصل هاي مباحث آموزش اتوكد 2016
  فصل اول: دستورات مقدماتي
New
Open
Save
Save As
Exit
فصل دوم: محدوده و مختصات
Limits
مختصات
فصل سوم: دستورات ترسيمي
Line
Ellipse
Helix
Divide
Wipeout
Hatch
List
Pan
Osnap
Circle
Rectangle
Donut
Measure
Block
Table
ID Point
Undo
فصل چهارم: دستورات ويرايشي
Erase
Offset
Rotate
Trim
Chamfer
LTScale
Print
Copy
Array
Scale
Extend
Fillet
Match Properties
Mirror
Move
Stretch
Break
Explode
فصل پنجم: دستورات ويرايش متن
DText,Text
Multiline Text
Text Style
Edit Text
فصل ششم: لايه ها
Layer
فصل هفتم: اندازه گذاري
اندازه گذاري Linear
اندازه گذاري      Arclength
اندازه گذاري Radius
اندازه گذاري  Diameter
اندازه گذاري   Baseline
اندازه گذاري   Quick
دستور Leader
دستور Ddedit
اندازه گذاري Aligned
اندازه گذاري  Ordinate
اندازه گذاري Jogged
اندازه گذاري Angular
اندازه گذاري Continue
دستور Center Mark
دستور Tolerance
دستور Dimension Style
دستور  DIMSPACE
دستور  DIMBREAK
دستور  QLATTACH
دستور  QLDETACHSET
دستور  AIMLEADEREDITADD
دستور  AIMLAEDEREDITREMOVE
دستور MLEADERALIGN
دستور DIMINSPECT
دستور DIMJOGLINE
دستور  DIMASSOC
دستور  DIMASSOCIATE
متغير سيستمي DIMLFAC
فصل هشتم: سه بعدي
Region
Revolve
Union
Imprint Edges
Extrude Faces
Rotate Faces
Copy Faces
Polysolid
Cone
Torus
Boundary
Sweep
Subtract
Color Edges
Move Faces
Taper Faces
Shell
Box
Sphere
Pyramid
Extrude
Loft
Intersect
Copy Edges
Offset Faces
Color Faces
Slice
Wedge
Cylinder
فصل نهم: مدلسازي سطوح
دستور SURFNETWORK
دستور SURFPATCH
متغير سيستمي SURFACEMODELINGMODE
دستور SURFSCULPT
دستور CONVTONURBS
دستور3DEDITBAR
دستور CVSHOW
دستورCVHIDE
دستور CVADD
دستورCVREMOVE
دستورANALYSISZEBRA
دستورANALYSISCURVATURE
دستورANALYSISDRAFT
دستورANALYSISOPTIONS
دستورINTERFERE
دستور FLATSHOT
دستور SUBTRACT
دستور THICKEN
دستور PLANESURF
دستور SURFBLEND
دستور CVREBUILD
دستور PROJECT GEOMETRY
دستور SELECTION PLANE
تنظيمات SELECTION PLANE
دستور LIVESELECTION
دستورSELECTIONPLANEJOG
دستور SELECTION PLANE TO BLOCK
دستور SELECTION PLANE SETTINGS
دستور FLATTEN
فصل دهم: مدلسازي توري
دستور 3DFACE
دستور 3DMESH
دستور PFACE
گزينه DISH
گزينه DOME
دستور MESH PRIMITIVE OPTIONS
دستور TABSURF
دستور  RULESUR
دستور EDGESURF
دستور   REVSURF
متغير سيستمي SURFTAB1
متغير سيستمي SURFTAB2
دستور   MESH SMOOTH
دستور MESHSMOOTHMORE
دستور MESHSMOOTHLESS
دستور MESHREFINE
دستور MESHCREASE
دستور MESHUNCREASE
دستور MESHOPTIONS
دستور MESHEXTRUDE
دستور MESHSPLIT
دستور MESHMERGE
دستور MESHCAP
دستور MESHCOLLAPSE
دستور MESHSPIN
دستور CONVTOSOLID
دستورCONVTOSURFACE
فصل يازدهم: مدلسازي موضوعات صلب
دستور POLYSOLID
متغير سيستمي  SOLIDHIST
دستور PRESSPULL
متغير سيستمي FACETRES
متغير سيستمي  ISOLINES
دستور SOLIDEDIT
دستور FILLETEDGE
فصل دوازدهم: متحرك سازي در AUTCAD
متحرك سازي از طريق كار بر روي موضوعات در فايل پيش نمايش
دستور SCRIPT
دستور DELAY
دستور TEXTSCR
دستور  GRAPHSCR
دستور  RESUME
دستور RSCRIPT
متغير سيستمي LOGFILEMODE
متغير سيستمي  LOGFILEPATCH
متغير سيستمي LOGFILEOFF
متغير سيستميLOGFILEEON
متحرك سازي از طريق اسلايد در فايل پيش نويس
دستور MSLIDE
دستور VSLIDE
متغير سيستمي FILEDIA
متحرك سازي از طريق دستورANIPATCH
فصل سيزدهم: برخي از امكانات اتوكد
قابليت هاي جديد ارسال فايل به صورت زيپ(Transmittal)
امكاناتي براي صدور(Export)
صدور چيدمان فضاي كاغذ
نمايش مشخصات عمومي موضوعات
ارائه گزارشي از جزئيات چاپ
امكاناتي براي متون تحت ويرايش
مكاني يابي جغرافيايي Geographic Location))
قابليت ضبط عملكرد (Action Recorder)
قابليت ايجاد حركت نمايشي (Show Motion)
امكانات جديد تابلوهاي External References و Sheet Set Manager
فصل چهاردهم: ابزارهاي سودمند در اتوكد
تازه هاي اتوكد
صورت ظاهري اتوكد
Parametric Drawing (ترسيمات پارامتريك)
Dynamic Blocks (بلوك هاي ديناميكي)
Action Bars (نوارهاي مربوط به موضوعات Action)
ابزارهاي نوشتاري (Annotation Tools) وHatch (هاشور)
Reverse Tools( ابزارهاي معكوس سازي)
Spline Editing Tools (ابزارهاي اصلاح منحني)
Communicate ( امكانات ارتباطي)
Explore( اكتشاف در محيط)،تنوع در طراحي
Customize(خصوصي سازي)،قابليت ضبط عملكرد
دستور COMMANDLINEHIDE
دستور UNDEFINE
دستور REDEFINE
لغو ورودي هاي صفحه كليد
دستور MULTIPLE
دستور ADDSELECTED
دستور HYPERLINK
دستور  ETRANSMIT
دستور DWGPROPS

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش جامع Autocad 2016 بهکامان

آموزش جامع Autocad 2016 بهکامان

آموزش جامع Autocad 2016 بهکامان

مشخصات:

قيمت : 255.000 ريال

نسخه : 2016

سال تولید : 1394

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 2 عدد

مدت زمان آموزش : 25 ساعت

سبک آموزش : اینتراکتیو

نرم افزار : دارد

محصولات مرتبط

طراحی و تحلیل مدارات الکترونیکی قيمت : 99.000 ريال نسخه : 7/7 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 21 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

ماشینکاری و پرداخت و شیارتراشی مدلهای صنعتی قيمت : 159.000 ريال نسخه : 5/10 سال تولید : 1387 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 3 عدد مدت زمان آموزش : 4 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 159.000 ريال نسخه : 3D , 4D سال تولید : 1386 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : اینتراکتی

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 129.000 ريال نسخه : V5R20Sp4 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 15 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی سیستمهای hvac ساختمانی قيمت : 139.000 ريال نسخه : Hap 4.5 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 14 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 24 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

شبیه سازی طراحی تحلیل وبهینه سازی سیستمهای مدلینگ و پردازش شیمیائی قيمت : 149.000 ريال نسخه : 7.3 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 10 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

134,100 ریال 149,000 ریال -10%
مشاهده سریع

کنترل کیفیت آماری و تحلیل داده ها قيمت : 99.000 ريال نسخه : 16 سال تولید : 1390 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 12 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

89,100 ریال 99,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 21 سال تولید : 1391 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 119.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1392 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 9 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 80/8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 8 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 10 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

قيمت : 139.000 ريال نسخه : 3.0.1 سال تولید : 1393 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد 

125,100 ریال 139,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع رویت آرشیتکچر 2014 و به روز رسانی‌های ۲۰۱۵ ویژگی‌های گردویار:•    دارای گفتار محاوره‌ای مشابه کلاس درس•    کاربردی برای همه سطوح (مقدماتی – متوسط – پیشرفته)•    بالاترین کیفیت صدا و تصویر•    دارای مثال‌های کاربردی•    به همراه فایل‌های پروژه‌های تمرینی•    به همراه نسخه کامل نرم‌افزار•    دارای ۲ رزلوشن ویدئویی سازگار با کلیه مانیتورها•...

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

اصول نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در اتوکد فصل اول: 1.معرفی محیط نرم افزار اتوکد 2.نحوه چیدمان نوارابزارها 3.وارد کردن دستورها در نرم افزار 4.تنظیمات صفحه ترسیم 5.آشنایی با دکمه های صفحه کلید و موس در نرم افزار اتوکد 6.سیستم های مختصات اتوکد 7.سیستم مختصات عمودی دکارتیف 8.سیستم مختصات نسبی دکارتی 9.سیستم مختصات نسبی قطبی 10.حذف دستورهای اجرا شده...

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار اسکچ آپ نسخه 8 این مجموعه شامل:- مقدمه ای بر SketchUp- آشنایی با مفاهیم SketchUp- طراحی در SketchUp- آشنایی با اجزا SketchUp- آشنایی با سیستم مختصات SketchUp- آشنایی با Inference Engine- آشنایی با انبارخانه سه بعدی در SketchUp- آشنایی با روش ترسیم سریع Dividing And Healing- آشنایی با روش Push And Pull- طریقه اعمال تغییرات بر روی سطوح...

152,100 ریال 169,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار پریماورا پی 6نرم افزار Primavera یکی از مهمترین نرم افزارهای مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر EPS ،OBS و WBS، نحوه ایجاد یک پروژه و تقویم کاری را فرا خواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Milestone ،Project Code ،Activity و Step آشنا خواهید...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ام اس پروجکت 2013 نرم افزار Project یکی از افزارهای قدرتمند مدیریت پروژه است. در دوره مقدماتی این آموزش، شما ابتدا با مفاهیم اولیه پروژه و برنامه ریزی آشنا شده، سپس با مطالعه مباحثی نظیر WBS و Milestone، نحوه زمان بندی دستی و خودکار را فراخواهید گرفت. در ادامه این دوره نیز، با مفاهیمی نظیر Recurring ،Timeline، روابط، پیش نیازی، پس نیازی،...

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آمورش نرم افزار کتیا  Catia (قالب کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی کتیا Catia (ماشین کاری)

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش فلوئنت و گمبیت 2015

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مجموعه آموزشی HYSYS 8.3

225,000 ریال 250,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا