آموزش گام به گام مقاله نویسی برای مجلات بین المللی ماناسافت (ISI)

ارزان شد!
آموزش گام به گام مقاله نویسی برای مجلات بین المللی (ISI)

با خرید این محصول شما می توانید تا 4 امتیاز وفاداری. سبد شما در مجموع 4 امتیاز وفاداری که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود به ارزش 4,000 ریال.


محصول جدید

آموزش گام به گام مقاله نویسی برای مجلات بین المللی (ISI)

فصل اول: مباني مقاله‌نويسي

    فصل دوم: طراحي مقاله

    فصل سوم: نگارش مقاله

    فصل چهارم: بازنگري و ويرايش مقاله

    فصل پنجم : ارسال و فرآيند داوري

441,000 ریال

-10%

490,000 ریال

جزئیات

سرفصلهای مطالب آموزشی این مجموعه :

 

فصل اول: مباني مقاله‌نويسي

عنوان

توضيح

بخش اول: معرفي فصل اول

1-1-1 معرفي فصل اول

پيش از مقاله‌نويسي چه كارهايي را بايد انجام دهيم و به چه نكاتي توجه كنيم؟ در اين درس مقدمات لازم براي مطالعه فصل اول در اختيار شما قرار مي‌گيرد.

1-1-2 چگونه از بسته آموزشي بهتر استفاده كنيم

ساختار فصل‌ها،المان‌هاي آموزشي و نحوه استفاده از آنها توضيح داده‌مي‌شود. المان‌هاي آموزشي شامل فيلم درس، مثال‌هاي آموزشي، الگوها، نكات مهم و منابع تكميلي است.

بخش دوم: چرايي و چيستي مقاله نويسي

1-2-1 چرا باید مقاله‌ بنويسيم؟

مهمترين دلايل مقاله‌نويسي و چهار مساله‌اي كه براي انتخاب بهتر نوع مقاله و مجله بايد در نظر گرفته شود معرفي مي‌گردد.

1-2-2 نگارش آكادميك و ويژگي‌هاي آن

در اين بخش با تفاوت نگارش آكادميك و غير آكادميك آشنا مي‌شويد. چهار ويژگي اساسي يك نگارش آكادميك عبارتند از روش‌مندي، مستدلل بودن، ساختار خطي و منطقي و بسط دانش‌نظري.

1-2-3 سطوح مختلف نگارش آكادميك

نگارش آكادميك در چهار سطح (كنفرانس داخلي، مجلات داخلي، كنفرانس بين‌المللي و مجلات بين‌المللي) تعريف مي‌شود. تفاوتهاي بين اين سطوح و معيارهاي مختلف ارزيابي انواع مختلف نگارش آكادميك (اعم از ISI، ICS، ضريب تاثير و ...) توضيح داده‌مي‌شود.

1-2-4 مقالات آكادميك و انواع آن

پنج نوع رايج مقاله آكادميك (مرورادبيات، تئوريك، تجربي، كاربردي و روش‌شناختي) با مثال معرفي‌‌مي‌شود.

1-2-5 مجلات آكادميك و انواع آن

با سلسله‌ مراتب داخلي مجلات آكادميك، نقش سردبير و داوران و فرآيند كلي مقاله در داخل يك مجله آكادميك آشنا مي‌شويم. همچنين انواع مجلات آكادميك (از نظر ميزان تخصصي یا تئوريك بودن و روش تحقيق غالب) معرفي مي‌شود.

بخش سوم: فرآيند مقاله‌نويسي از ابتدا تا انتها

1-3-1گام‌هاي اصلي فرآيند مقاله نويسي

شش گام اصلي كه در فرآيند مقاله‌نويسي می‌بایست طي شود معرفي مي‌گردد. اين گام‌ها عبارتند از انجام پژوهش، طراحي مقاله، نگارش مقاله، ويرايش مقاله، ارسال مقاله و فرآيند داوري و بازنگري مقاله.

1-3-2چه بنويسيم، چگونه بنويسيم؟

در شش گام اصلي مقاله نويسي، همواره می‌بایست به سه اصل اساسي (وضوح، نوآوري و اقناع‌كردن) توجه كنيم. اين سه اصل بر اينكه "چه" بنويسيم و همچنین بر اينكه "چگونه" بنويسيم تاثير مي‌گذارد.

بخش چهارم: مروري بر فرآيند پژوهش

1-4-1پژوهش چيست؟ (معرفي و مثال)

به عنوان اولين گام مقاله نويسي، بايستي پژوهشي علمي و صحيح انجام دهيم. در اين درس، با يك مثال، فرآيند اصلي پژوهش معرفي مي‌شود.

1-4-2چگونه موضوع تحقيق مناسبي را انتخاب كنيم؟

اولين مرحله از پژوهش انتخاب موضوع تحقيق مناسب است. پنج ويژگي‌ يك موضوع تحقيق مناسب معرفي و تكنيك‌هايي براي يافتن آن معرفي مي‌گردد.

1-4-3مرور ادبيات، چرايي و چگونگي

مرور ادبيات به عنوان دومين مرحله در فرآيند پژوهش معرفي مي‌شود و تكنيك‌هاي مختلفي كه براي يافتن منابع مرتبط، نحوه مطالعه، تحليل و نحوه نگارش مرور ادبيات لازم است، معرفي مي‌گردد.

1-4-4انتخاب و طراحي سوال تحقيق

يك پژوهش حول پاسخ به يك سوال تحقيق تعريف مي‌شود. در اين درس با ويژگيهاي يك سوال تحقيق خوب، انواع سوالات تحقيق و نيز تكنيك‌هاي تعريف سوال تحقيق مناسب آشنا مي‌شويد.

1-4-5طراحي و روش تحقيق

براي پاسخ به سوال تحقيق می‌بایست طراحي و روش‌ تحقيق مناسبی را انتخاب كنيم. اين درس اصول كلي طراحي و متدلوژي يك تحقيق را به اختصار معرفي مي‌نماید.

1-4-6اجرا و تدوين تحقيق

اجراي تحقيق مستلزم جمع آوري داده‌ها، تحليل آنها و تدوين يافته‌هاي پژوهش است. اين مرحله زمينه لازم براي استخراج مقاله از پژوهش انجام گرفته‌ را فراهم مي‌نماید.

بخش پنجم: اولين قدم عملي براي مقاله‌نويسي

1-5-1يك برنامه‌عملي براي مقاله‌نويسي

بدون يك برنامه دقيق و علمي نگارش مقاله به سرانجام نمي‌رسد. اين درس به شما كمك مي‌كند تا بر اساس آنچه كه در اين فصل آموختيد، برنامه عملي مناسبي را براي مقاله‌نويسي تدوين كنيد تا مبناي كار در فصول بعدي باشد.

 

فصل دوم: طراحي مقاله

عنوان

توضيح

بخش اول: معرفي فصل دوم

2-1-1    اول طرح بعد اجرا!

مقاله يك ساختار دارد و يك محتوا. اول مي‌بايست ساختار مقاله را طراحي كنيم. اين درس که مقدمه اي است بر فصل دوم، جايگاه طراحي مقاله را توضيح مي‌دهد.

بخش دوم: سه سوال كليدي پيش از طراحي مقاله

2-2-1    موضوع و ايده اصلي مقاله

قبل از طراحي مقاله مي‌بايست به سه سوال كليدي پاسخ داد. اولين سوال اين است كه موضوع و ايده اصلي مقاله چيست (فريم‌كردن مقاله). در اين درس عملا ايده مقاله خود را انتخاب و شكل‌دهي مي‌كنيد.

2-2-2    متدلوژي مقاله

سوال دوم قبل از طراحي مقاله انتخاب متدلوژي مقاله‌است. به كمك اين درس، متدلوژي مقاله خود را انتخاب و ارزيابي مي‌كنيد.

2-2-3    نوآوري مقاله

هر مقاله مي‌بايست يك يافته‌ جديد به دردبخور (از نظر علمي و كاربردي) داشته‌باشد. اين درس به شما كمك مي‌‌كند كه عملا نوآوري مقاله خود را مشخص و مدون كنيد.

2-2-4    ارتباط و سازگاري بين سه سوال كليدي

سه سوال كليدي فوق مي‌بايست با هم سازگار بوده و متناسب با مجله موردنظر باشند. مهمترين مسايلي كه براي حفظ اين سازگاري بايد مورد توجه قرار گيرند در اين درس معرفي شده و تمرين مي‌شوند.

بخش سوم: ساختار مقاله و اجزاي آن

2-3-1    معرفي ساختار استاندارد مقاله

يك مقاله به صورت استاندارد از يك ساختار شش قسمتي برخوردار است (چكيده، مقدمه، مرور ادبيات، متدلوژي، داده‌ها و تحليل، بحث و نتيجه‌گيري). هر كدام از اين شش قسمت معرفي شده، جايگاه و هدف آن به همراه مثال‌هاي مختلف توضيح داده مي‌شود.

2-3-2    ارتباط بين اجزاي اصلي مقاله

شش قسمت اصلي مقاله بايستي همديگر را پشتيباني كنند و به لحاظ محتوايي به هم مرتبط باشند. انواع ارتباط‌هاي بين بخش‌هاي مختلف يك مقاله توضيح داده شده و با مثال تبيين مي‌شود.

2-3-3    مثالي از يك مقاله الگو و اجزاي آن

يافتن و ايده‌گرفتن از يك مقاله الگو در حوزه تخصصي‌مان يكي از تكنيك‌هاي كليدي براي افزايش كيفيت مقاله است. اين درس نحوه انتخاب يك مقاله الگو را آموزش مي‌دهد تا بتوانيد از آن در طراحي مقاله كمك بگيريد.

بخش چهارم: طراحي اجزاي مقاله

2-4-1    طراحي كل‌ به جزء (از موضوع تا پاراگراف)

طراحي مقاله به صورت كل به جزء (از ايده اصلي مقاله تا سطح پاراگراف‌) صورت مي‌گيرد. اصول كلي اين طراحي و گام‌هاي آن معرفي شده و با مثال توضيح داده‌مي‌شود.

2-4-2    طراحي يك مقاله به صورت گام‌به‌گام

با يك مثال و به صورت قدم به قدم، نحوه طراحي يك مقاله را تمرين نموده و اين كار را براي مقاله خودتان به صورت عملي اجرا مي‌كنيد.

بخش پنجم: ارزيابي و اصلاح طراحي مقاله

2-5-1    ارزيابي طراحي مقاله

ساختار طراحي شده براي مقاله مي‌بايست پنج ويژگي داشته باشد: وضوح، كامل‌بودن، سازگاري، ترتيب منطقي و خطي، و نداشتن موارد اضافي. در اين درس ساختار طراحي شده مقاله خود را بر اساس اين ويژگي‌‌ها ارزيابي نموده و مثالهايي را تمرين مي کنيد.

2-5-2    تكنيك‌هاي اصلاح طراحي مقاله

با چهار تكنيك (شفاف كردن، اضافه‌كردن، جابجاكردن و حذف كردن) ساختار مقاله خود را اصلاح مي‌‌نماييد.

2-5-3    نهايي كردن طراحي مقاله به صورت عملي

به كمك آنچه كه در اين فصل آموختيد، طراحي مقاله خود را نهايي کرده و آنرا براي نگارش (فصل سوم) آماده مي‌كنيد.

 

فصل سوم: نگارش مقاله

عنوان

توضيح

بخش اول: معرفي فصل سوم

3-1-1 مقدمه‌اي بر نگارش مقاله

نگارش مقاله مي‌بايست مبتني بر طراحي مقاله باشد. اين درس مقدمه‌اي‌ست بر مباحث فصل سوم.

بخش دوم: اصول نگارش علمي

3-2-1    مخاطب ‌محوري

شش اصل اساسي كه پيش از نگارش يك مقاله مي بايست در نظر گرفته شود معرفي مي گردد. نخستين اصل توجه به مخاطب (داوران مجلات و خوانندگان مقالات) در نوشتن مقاله است.

3-2-2    وضوح

نگارش آكادميك بايستي سراسر وضوح و سادگي باشد. اين مساله با مثالهاي متعدد توضيح داده‌شده و تكنيك‌هاي آن تمرين مي‌شود.

3-2-3    انسجام، هماهنگي و توالي منطقي

تك تك نوشته‌هاي يك مقاله مي‌بايست با هم هماهنگ باشند و بر اساس يك توالي منطقي ارايه شوند. تكنيك‌هاي حفظ انسجام و هماهنگي در نگارش مقاله معرفي شده و تمرين مي‌شوند.

3-2-4    علمي نوشتن

تك تك مطالبي كه در يك مقاله مي‌نويسيم مي‌بايست به صورت علمي پشتيباني شوند. سه روش كليدي براي پشتيباني علمي مطالب معرفي شده و با مثالهايي تمرين مي‌شوند.

3-2-5    صحيح نوشتن

متن مقاله مي‌بايست از نظر ديكته، گرامر و سبك نگارش، صحيح و منطبق بر رسم‌الخط مورد پذيرش مجلات علمي باشد. اين درس موارد كليدي صحيح نوشتن را معرفي كرده و با مثالهايي تبيين مي‌ شود.

3-2-6    اختصار

آخرين اصل نگارش علمي اختصار است. اين درس به شما كمك مي‌كند تا با روشهاي حفظ تمركز و اختصار در نوشتن يك مقاله آشنا شويد.

بخش سوم: نوشتن پاراگراف و متن

3-3-1    پاراگراف و اصول كلي نگارش آن

پاراگراف‌‌ها سنگ‌ِ بناي مقاله ما هستند. در اين درس اصولي كه در نوشتن يك پاراگراف مي‌بايست رعايت شود را آموزش مي‌دهد.

3-3-2    انواع سازماندهي پاراگراف

يك پاراگراف مي‌بايست ساختاري منطقي و متناسب با محتواي آن پاراگراف داشته‌باشد. پنج سازماندهي استاندارد نگارش يك پاراگراف با مثال‌هاي مختلفي تمرين مي‌شود.

3-3-3    ارتباط بين پاراگراف‌ها

هر پاراگراف مي‌بايست مثل يك حلقه زنجير، به پاراگراف‌هاي قبلي و بعدي مرتبط باشد. انواع ارتباط‌هاي بين پاراگراف‌ها و نحوه اعمال آنها در نگارش مقاله با مثال تمرين مي‌شود.

بخش چهارم: طراحي و نگارش عناصر تصويري

3-4-1    انواع عناصر تصويري و اصول استفاده از آنها

عناصر تصويري در كنار پاراگراف‌ها متن يك مقاله را تشكيل مي‌دهند. با معرفي انواع عناصر تصويري كه در مقالات به كار‌ مي‌روند، با اصول طراحي و استفاده از عناصر تصويري آشنا مي‌شويد.

3-4-2    جدول

جدول به عنوان پركاربردترين عنصر تصويري در مقالات علمي معرفي شده و تكنيك‌هاي طراحي و استفاده موثر از آن در مقاله‌نويسي توضيح داده مي‌شود.

3-4-3    نمودار

نمودارها به عنوان عناصر تصويري رايج در مقالات علمي انواع متعددي دارند. اصول انتخاب و استفاده از آنها با مثالهاي مختلف توضيح داده مي‌شود.

3-4-4    شكل و ساير عناصر تصويري

ساير عناصر تصويري مانند اشكال و نقشه‌ها نيز در مقالات علمي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين درس عناصر تصويري ياد شده را معرفي كرده و نكاتي كه در استفاده از آنها بايد رعايت شود را توضيح مي‌دهد.

بخش پنجم: نوشتن اجزاي مقاله

3-5-1    نوشتن مقدمه مقاله

بر اساس اصول نگارش علمي و تكنيك‌هاي نگارش پاراگراف‌ها و عناصر تصويري، به نوشتن بخش‌هاي مقاله مي‌پردازيم. اولين بخش مقاله كه نوشته مي‌شود مقدمه است كه به صورت عملي با تكنيك‌هاي نگارش آن آشنا مي‌شويد.

3-5-2    نوشتن مرور ادبيات مقاله

اين درس به معرفي مهمترين مسايلي كه در نوشتن بخش مرور ادبيات مقاله بايستي رعايت شود مي‌پردازد و با مثالهايي آنرا تبيين مي‌كند.

3-5-3    نوشتن متدلوژي مقاله

داوران مجلات علمي حساسيت‌هاي ويژه‌اي در خصوص نحوه نگارش بخش متدلوژي مقاله دارند. اين حساسيتها، معرفي شده و با مثالهايي تمرين مي‌شوند.

3-5-4    نوشتن يافته‌ها و تحليل مقاله

در نوشتن بخش يافته‌ها و تحليل مقاله مي‌بايست اصول مختلفي (مانند تصريح، بيان دقيق، اجتناب از قضاوت) را رعايت نمود. تكنيك‌هاي مختلفي كه براي نوشتن اين بخش از مقاله لازم است معرفي شده و تمرين مي‌شوند.

3-5-5    نوشتن بحث و نتيجه‌گيري مقاله

اين درس به شما كمك مي‌كند كه در نوشتن بخش بحث و نتيجه‌گيري موارد مورد توجه داوران را رعايت كنيد و از اشتباهات رايجي كه در نوشتن اين بخش از مقاله رخ مي‌دهد اجتناب نماييد.

3-5-6    نوشتن مراجع

در نوشتن مراجع يك مقاله مي‌بايست به اصول ارجاعات علمي، موارد احتمالي سرقت ادبي و استانداردهاي ارجاع دهي توجه نمود. تكنيك‌ها و نرم‌افزارهايي كه براي نوشتن بخش مراجع به كارمي‌روند در اين درس معرفي مي‌شوند.

3-5-7    نوشتن چكيده مقاله

بعد از نوشتن متن مقاله، سراغ نوشتن چكيده مي‌رويم. انواع مختلف نوشتن چكيده مقاله را با مثالهاي مختلف تمرين و تكنيك‌هاي لازم براي نگارش يك چكيده را فرا‌مي‌گيريد.

3-5-8    انتخاب و نوشتن عنوان و كلمات كليدي و مشخصات نويسندگان

در اين درس با اصول انتخاب عنوان و كلمات كليدي يك مقاله آشنا مي‌شويد و با مثالهايي از نحوه نوشتن مشخصات نويسندگان و نكاتي كه در اين رابطه بايد رعايت كنيد آشنا مي‌شويد.

3-5-9    نوشتن ساير اجزاي مقاله

نوشتن ساير اجزاي يك مقاله (ضمايم، تقدير و تشكر و بيوگرافي نويسندگان) را در اين درس فرا مي‌گيريد.

بخش ششم: تكنيك‌هاي عملي نگارش مقاله

3-6-1    انگليسي بنويسيم

نگارش مقالات به زبان انگليسي ملاحظات ويژه‌اي دارند. مهمترين اين موارد و نحوه اعمال آنها را در اين درس معرفي مي‌كنيم.

3-6-2    بنويسيم و از آن لذت ببريم

نوشتن مقاله يك فرآيند يادگيري عملي‌ست. هرچه بيشتر بنويسيم، راحت‌تر و بهتر مي‌نويسيم، به شرطي كه اصول و تكنيك‌هاي مطرح شده در اين درس را به خوبي رعايت كنيم.

 

فصل چهارم: ويرايش مقاله

عنوان

توضيح

بخش اول: معرفي فصل چهارم

4-1-1    پيش از ويرايش مقاله

اين درس که مقدمه است بر فصل چهار، به شما كمك مي‌كند تا با جايگاه ويرايش مقاله آشنا شويد و فرآيند كلي ويرايش مقاله را فرابگيريد.

بخش دوم: چرايي و چيستي ويرايش مقاله

4-2-1    چرا مقاله را ويرايش مي‌كنيم؟

ضرورت ويرايش مقاله، مخصوصا از منظر سردبير مجلات و داوران يك مجله مورد بحث قرار مي‌گيرد. همچنين توضيح مي‌دهيم كه تا كجا بايد ويرايش يك مقاله را ادامه دهيم.

4-2-2    انتخاب و آشنايي با مجله مناسب

مجله‌اي كه براي ارسال مقاله خودمان انتخاب مي‌كنيم تاثير كليدي بر ويرايش محتوا و نگارش مقاله دارد. در اين درس با تكنيك‌هاي شناخت دقيق مجله و تطبيق مقاله با مجله آشنا شده و مي آموزيد تا بر اساس چهار معيار، مجله مناسب خود را انتخاب كنيد.

بخش سوم: ابزارهاي ويرايش مقاله

4-3-1    ليست ويرايش

سه ابزار كليدي كه بايستي به صورت همزمان در ويرايش مقاله استفاده شوند معرفي شده و به صورت مشخص به اولين ابزار، يعني ليست ويرايش مقاله مي‌پردازيم. در اين درس، عملا  ليست ويرايش مقاله خود را طراحي كرده و آنرا تكميل مي‌كنيد.

4-3-2    ارايه براي خود و ديگران

بدون تعامل و بازخورد گرفتن از خود و ديگران ويرايش مقاله امكان‌پذير نيست. تكنيك‌هاي ارايه و تعاملي كه براي ويرايش مقاله به كمك ما مي‌آيند در اين درس معرفي مي‌شوند.

4-3-3    ابزارهاي نرم‌افزاري ويرايش

نرم‌افزارهاي نگارش مقاله مانند MS-Word و نرم‌افزارهاي مديريت فايلها و مديريت ارجاعات براي ويرايش مقاله حياتي هستند. تكنيك‌هاي كليدي استفاده از اين ابزارها براي ويرايش مقاله را معرفي مي‌كنيم و مثال مي‌زنيم.

بخش چهارم: ويرايش محتواي مقاله

4-4-1    اختلاف نظر ما و داوران!

در ويرايش محتواي مقاله، مي‌بايست از منظر داوران مجلات علمي به مقاله نگاه كنيم. اين درس مهمترين اختلاف نظرهايي كه نويسندگان تازه‌كار مقالات با داوران مجلات علمي دارند را توضيح داده و مي‌آموزد که چگونه اين اختلاف نظرها را مي‌‌بايست  در ويرايش محتواي مقاله خود اعمال كنيم.

4-4-2    فرآيند ويرايش محتوايي

دو دسته ويرايش محتوايي (در ساختار مقاله و در محتواي هر بخش از مقاله) بايستي به ترتيب و با توجه به اصول كلي نگارش مقاله اعمال شوند. اين مساله با مثالي تمرين مي‌شود.

بخش پنجم: ويرايش نگارش مقاله

4-5-1    ويرايش نرم‌افزاري

استفاده از نرم‌افزارهاي نگارش مقاله (مانند MS-Word) و نرم‌افزارهاي ارجاع دهي به ما كمك مي‌كند تا به صورت سريع و دقيق ايرادات املايي، انشايي و سبك‌نگارش مقاله خودمان را اصلاح كنيم. علاوه بر اين، اين نرم‌افزارها به ما كمك مي‌كنند تا مقاله خود را بر اساس رسم‌الخط و فرمت مجله مورد نظر تهيه كنيم.

4-5-2    ويرايش دستي

به دلايلي متعدد، ويرايش نرم‌افزاري يك مقاله كافي‌نيست. هميشه مي‌بايست به صورت دستي يك سري ويرايش‌ها را انجام دهيم و سپس آنها را به صورت نرم‌‌افزاري اعمال كنيم.

بخش ششم: نهايي كردن متن مقاله

4-6-1    نهايي كردن متن مقاله

دقيقا قبل از ارسال يك مقاله، بايستي در صورت نياز از خدمات يك ويراستار حرفه‌اي استفاده كنيم و از تطابق كامل مقاله با رسم‌الخط و استانداردهاي مجله مورد نظر مطمئن شويم. در صورت نياز براي نهايي كردن مقاله ممكن است لازم باشد كه به مراحل قبلي ويرايش مقاله برگرديم.

 

فصل پنجم: ارسال و بازنگري مقاله

عنوان

توضيح

بخش اول: معرفي فصل پنجم

5-1-1    ارسال و بازنگري مقاله

فرآيند ارسال مقاله و نيز فرآيند داوري و بازنگري مقاله معرفي مي‌شود و مقدمات لازم براي مطالعه فصل پنجم ارايه مي‌گردد.

بخش دوم: ارسال مقاله

5-2-1    فرآيند ارسال مقاله

چهار مرحله ارسال يك مقاله معرفي شده با مثالهاي مختلف اين مراحل را توضيح مي‌دهيم.

5-2-2    اصول ارسال مقاله

چهار اصل ارسال مقاله (اصالت، انحصار، كامل‌بودن و بي‌نشان بودن) را معرفي كرده و نحوه اعمال آنها را با مثالهايي تمرين مي‌كنيم.

5-2-3    آنچه  كه بايد ارسال كنيم

در اين درس، موارد مختلفي كه در ارتباط با اصل مقاله، نويسندگان مقاله، و سردبير بايستي به مجله ارسال شود و نحوه تهيه آنها آموزش داده‌‌مي‌شود.

5-2-4    انواع سيستمهاي ارسال مقاله

سه سيستم ارسال مقاله (دستي، ايميلي و آنلاين) و نحوه ارسال مقاله در هر سيستم به صورت عملي آموزش داده‌مي‌شود.

5-2-5    ملاحظات عملي ارسال مقاله

اين درس به معرفي نكات كاربردي مهمي در خصوص زمان‌بندي ارسال مقاله، نحوه پيگيري مقاله و تعامل با مجلات علمي مي‌پردازد.

بخش سوم: داوري و بازنگري مقاله

5-3-1    فرآيند داوري و بازنگري مقاله

پنج مرحله‌اي كه در فرآيند داوري و بازنگري يك مقاله بايستي به صورت رفت و برگشتي اجرا شوند معرفي مي‌شوند.

5-3-2    نامه تصميم سردبير و تفسير آن

تصميم نهايي در خصوص مقاله ما را سردبير مجله مي‌گيرد. در اين درس به نحوه تفسير نامه سردبير مجله و پاسخ‌دادن به آن مي‌پردازيم.

5-3-3    درك و تفسير نظرات داوران

كليد موفقيت مقاله ما در فرآيند داوري درك و تفسير صحيح نظرات داورارن است. در اين درس تكنيك‌هاي تفسير نظر داوران و دسته‌بندي اين نظرات و تحليل آنها را آموزش مي‌بينيم.

5-3-4    اعمال نظرات داوران

در اعمال نظرات داوران چهار حالت ممكن است پيش بيايد (موافقت كامل، موافقت نسبي، عدم لزوم اعمال، مخالفت). نحوه اعمال اين چهار حالت را با مثالهاي مختلفي تمرين مي‌كنيم.

5-3-5    ارسال مجدد مقاله و پيگيري

براي ارسال مجدد مقاله به فرآيند داوري بايستي علاوه بر متن بازنگري‌شده مقاله، آيتم‌هاي مختلفي تهيه و ارسال شود. نحوه تهيه اين آيتم‌ها و ارسال آنها آموزش داده مي‌شود.

دیدگاه‎ها

نوشتن دیدگاه

آموزش گام به گام مقاله نویسی برای مجلات بین المللی ماناسافت (ISI)

آموزش گام به گام مقاله نویسی برای مجلات بین المللی ماناسافت (ISI)

آموزش گام به گام مقاله نویسی برای مجلات بین المللی (ISI)

فصل اول: مباني مقاله‌نويسي

    فصل دوم: طراحي مقاله

    فصل سوم: نگارش مقاله

    فصل چهارم: بازنگري و ويرايش مقاله

    فصل پنجم : ارسال و فرآيند داوري

محصولات مرتبط

آموزش معادلات دیفرانسیل

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متره و برآورد متره و برآورد در مهندسی عمران به فرایند اندازه گیری مقدارمصالح موردنیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح بکاررفته دریک پروژه اجراشده گفته میشود.این اندازه گیریها و آنالیزها معمولاً درجدول هایی خاص انجام میگیرندکه به آنها صورت وضعیت می گویند. زمان آموزش : 6 ساعتمحتویات بسته : 1DVD♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا و به زبان فارسی

135,000 ریال 150,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش تصویری نرم افزارHFSS به زبان فارسی نرم افزار تخصصی رشته مخابرات و طراحی آنتن

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش Photoshop CC 2DVD بیش از 9 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار Adobe Photoshop CC و ابزار جانبی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش میکروکنترلر قوی و قدرتمند AVR آموزش به صورت گام به گام با انجام پروژه های کاربردی به همراه فایلهای آماده پروژه های عملی

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش برنامه نویسی اندروید این بسته آموزشی شامل آموزش کامل برنامه نویسی اندروید است

180,000 ریال 200,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 12ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی طراحی و مدل سازی قطعات

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 12ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی طراحی سطوح پیچیده و مونتاژ قطعات

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بیش از 15ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی ورق کاری جوش کاری نقشه کشی و انالیز مهندسی

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزس نرم افزار سالیدورک ویژگی های محصول آموزش جامع SolidWorks 2014 part1، نرم افزار مدلسازی و مونتاژ قطعات، عبارتند از : ♦ از سطح مقدماتی تا پیشرفته ♦ بیش از 8 ساعت مطالب آموزشی ♦ آموزش به شیوه مالتی مدیا ♦ آموزش به وسیله مثال های کاربردی ♦ بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا ♦ با امکان دریافت مدرک معتبر

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار سالیدورک 2DVDبیش از 8 ساعت مطلب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیا و بوسیله مثال های کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینیبه همراه نرم افزار solidworks premium 2014 (64-bit)

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

فصل هاي آموزشي اين مجموعه:فصل اول: شروع به کار با Pro ENGINEERفصل دوم: ایجاد مدل های سه بعدیفصل سوم: کار بر روی مدل های سه بعدیفصل چهارم: پروژه های مدلسازیفصل پنجم: تهیه نقشه های ساختفصل ششم: مونتاژ قطعاتفصل هفتم: پروژه ایجاد مجموعه مونتاژی دمنده رم افزار pro engineer به معني (مهندسي حرفه اي ) داراي محيط هاي تخصصي بسياري بوده كه با توجه به نياز كاربري و...

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

Dبیش از 8ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزارETabs طراحی سازه های فولادی

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

 نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت یک از قوی ترین نرم افزارهای مدیریت پروژه در دنیاست. این نرم افزار ابزار مناسبی برای تمامی کارشناسان و مدیران کنترل پروژه برای مدیریت پروژه های دردست خود می باشد. در این مجموعه شما می توانید به صورت مولتی مدیا و در محیط واقعی نرم افزار با کاربردهای بسیار زیاد این نرم افزار آشنا شوید. نرم افزار MS Project برای تمامی...

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم متلب 2011 3DVDبیش از 19ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزارMATLAB R2011a x86, x64 & Simulink ابزار قدرتمند محاسبات علمی و مهندسی

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بيش از 12 ساعت مطالب آموزشي آموزش به شيوه مالتي مديا مقدماتي تا پيشرفته آموزش به وسيله مثالهاي كاربردي بدون محدوديت در دفعات نصب و اجرا به همراه نرم افزار Primavera Enterprise P6 با امكان دريافت مدرك معتبر

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

مزيت تكنولوژي مالتي مديا : در اين روش آموزشي به علت كار در محيط واقعي نرم افزار، آموزش ارائه شده براي كاربر كاملا ملموس است. سرعت يادگيري و ماندگاري مطالب بيشتر است. به علت انجام پروسه آموزش در محيط واقعي نرم افزار،مطالب آموزش داده شده كاملا كاربردي بوده و قطعا قابل انجام توسط كاربر نيز مي باشند. فايل پروژه هاي آموزشي در اختيار كاربر قرار داده مي شود تا...

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

    نرم افزار AutoCAD Inventor برنامه ای برای طراحی و ساخت طرح سه بعدی قطعات و ماشین آلات صنعتی می باشد. از طریق ابزارها و امکانات بی نظیر این نرم افزار می توانید به راحتی به تولید نمای سه بعدی قطعه دلخواه خود بپردازید به نحوی که در وقت و هزینه شرکت شما صرفه جویی می کند. از دیگر کاربردهای این نرم افزار می توان به امکانات قوی آن در زمینه مدل سازی سه بعدی...

133,200 ریال 148,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش مقدماتی نرم افزار اتوکد این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار Autodesk AutoCAD ویرایش 2014 می باشد.و آموزش اتوکد در سطح مقدماتی می باشد پس از نصب، با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، نرم افزار را بر روی سیستم خود فعال کنید. AutoCAD 2014 بر روی تمامی ویرایش های ۳۲ و ۶۴ بیتی ویندوز قابل نصب و استفاده می باشد.

108,000 ریال 120,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش متوسط و پیشرفته اتوکد 2014 

198,000 ریال 220,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش مقدماتی نرم افزار سالید ورک 2014 این دیسک شامل نسخه نهایی نرم افزار SolidWorks ویرایش ۲۰۱۴ میباشد.و آموزش solidwork در سطح مقدماتی میباشد پس از نصب، با مراجعه به پوشه برنامه در دیسک و مشاهده فیلم آموزشی، برنامه را مطابق راهنما فعال کنید. این نرم افزار، بر روی تمامی نسخه های ۳۲ و ۶۴ بیتی ویندوزهای 7، 8 و 8.1 قابل نصب و اجرا میباشد.

306,000 ریال 340,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 19ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزارMATLAB R2011a x86, x64 & Simulink ابزار حرفه ای شبیه سازی در نرم افزار متلب

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

2DVDبیش از 9ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه نرم افزار LandDesktop 2009بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرانرم افزار Autocad Land Desktop ابزاری مفید و کارآمد جهت استفاده مهندسین نقشه برداری می باشد. این نرم افزار به علت اینکه از جامع ترین و کاملترین نرم افزارهای نقشه برداری به حساب می آید دارای کاربردهای...

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش جامع آرچی کد 14 2DVDبیش از 15ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرابه همراه فایل پروژه های تمرینی به همراه نرم افزارarchicad14 طراحی سه بعدی داخلی و خارجی ساختمان

161,100 ریال 179,000 ریال -10%
مشاهده سریع

3DVDبیش از 15 ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش به وسیله مثالهای کاربردیبه همراه نرم افزار Autocad2013بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

170,100 ریال 189,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش نرم افزار ریاضی و آماری اس پی اس اس 21 2DVDبیش از 10ساعت مطالب آموزشیآموزش به شیوه مالتی مدیاآموزش با مثالهای کاربردیبدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا ابزار حرفه ای آنالیز داده های آماری

143,100 ریال 159,000 ریال -10%
مشاهده سریع

تحلیل محاسبات و آنالیز جزاء ساختمان قيمت : 119.000 ريال نسخه : 14 سال تولید : 1389 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 12 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

107,100 ریال 119,000 ریال -10%
مشاهده سریع

آموزش گمبیت نسخه : 2.4.6 سال تولید : 1394 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 8 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

179,100 ریال 199,000 ریال -10%
مشاهده سریع

طراحی ورسم مدارات الکترونیکی قيمت : 79.000 ريال نسخه : 2/9 سال تولید : 1383 نوع لوح فشرده : CD تعداد لوح فشرده : 1 عدد مدت زمان آموزش : 8 ساعت سبک آموزش : اینتراکتیو نرم افزار : دارد

71,100 ریال 79,000 ریال -10%
مشاهده سریع

تحلیل و محاسبات و آنالیز اجزاء پی و فونداسیون قيمت : 129.000 ريال نسخه : 12 سال تولید : 1389 نوع لوح فشرده : DVD تعداد لوح فشرده : 2 عدد مدت زمان آموزش : 11 ساعت سبک آموزش : مالتی مدیا نرم افزار : دارد

116,100 ریال 129,000 ریال -10%
مشاهده سریع

بالا